De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Essensterfte in omgeving van Markelo

Markelo – In de gemeente Hof van Twente sterven veel essen. De bomen worden aangetast door een schimmel die bekend staat als chalara fraxinea. Vooral in de omgeving van Markelo zijn al ongeveer vijftig zieke exemplaren aangetroffen. De gemeente heeft nader onderzoek laten doen door een boomadviesbureau. De essen hebben veel zaadvorming, nauwelijks blad en geen of nauwelijks knoppen. Het betreft zowel bomen binnen als buiten de bebouwde kom. De ziektekiem werd begin jaren negentig van de vorige eeuw voor het eerst geconstateerd in Polen en Litouwen. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel bomen in de gemeente Hof van Twente ziek zijn en hoe snel de ziekte zich zal verspreiden. Vanwege de veiligheidsrisico’s (dode en afstervende takken) zal de gemeente de zieke essen kappen. Ter voorkoming van besmettingsgevaar vindt geen herplant van essen plaats, maar zal voor een ander soort boom gekozen worden.

Deel dit nieuws!