De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Schadeclaim schoolbestuurder zaak van toezichthouders

Hengelo – De gemeente Hengelo weigert een schadevergoeding te betalen aan de gewezen bestuurder Van der Werf van de Openbare Scholen Gemeenschap. Van der Werf stelde de gemeente onlangs aansprakelijk nadat de rechtbank oordeelde dat hij ten onrechte uit zijn functie was ontheven. Van der Werf eist een niet nader gepreciseerd bedrag van de gemeente vanwege persoonlijk leed dat hem en zijn familie zou zijn aangedaan en gemaakte juridische kosten. Enige tijd geleden informeerde de raadsfractie van GroenLinks naar de stand van zaken. De partij wenste van het college van burgemeester en wethouders inzicht in de eventuele financiële consequenties.

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten weten geen aansprakelijkheid te erkennen en wijst er daarbij op dat eventuele claims door Van der Werf zouden moeten worden ingediend bij de Raad van Toezicht van de scholengemeenschap, want deze raad is formeel de werkgever van Van der Werf en heeft de bestuurder na een reeks perikelen ontslag aangezegd. Als dit ontslag als onrechtmatig wordt beoordeeld dient Van der Werf bij de Raad van Toezicht te zijn, aldus het college. Van der Werf is onbereikbaar voor commentaar. In de gemeenteraad werd eerder geopperd hem weer aan te stellen. Ook daar gaat volgens het college de Raad van Toezicht over.


Deel dit nieuws!