De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Van der Most bouwt op verzoek Hardenberg in Slagharen

Hardenberg – Er verrijst op de hoek van de Herenstraat en Coevorderweg te Slagharen een appartementencomplex. Het initiatief is genomen door Herman van der Most, broer van Hennie van  de Most, mede vanwege een substantiële financiële bijdrage van de provincie Overijssel. De provinciale subsidie bedraagt een ton en werd beschikbaar gesteld voor zowel de sloop van krakkemikkige opstallen als de bouw van een nieuw complex met appartementen, deels voor starters op de woningmarkt. De hoek van de Herenstraat en Coevorderweg  werd jaren gedomineerd door het café Mien Breur. Dit ooit markante etablissement kwam vier jaar geleden leeg te staan en sedertdien vond geen onderhoud meer plaats.

Dit alles gaf de beeldbepalende hoek bij de entree van het centrum van Slagharen een verpauperde aanblik. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Hardenberg geïnvesteerd in het centrum van het dorp. Zo is de verblijfs-, woon-, en winkelfunctie van het centrum van Slagharen versterkt met het opnieuw inrichten van de Herenstraat. De opzet van het gemeentebestuur is leegstand in de centra van alle kernen tegen te gaan en daarbij een faciliterende en zo nodig initiërende rol hebben. Het was dan ook de gemeente die Herman van der Most polste als particuliere investeerder voor appartementen. Van der Most is ook eigenaar van het evenementencentrum (eerder overgenomen van zijn broer) en investeert op meerdere plekken.Deel dit nieuws!