De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Beken meanderen in nieuw landschap weer tussen steden

Hengelo/Enschede – Er is in twee jaar tijd veel werk verzet om de Twekkelerbeek en de Strootbeek tussen Hengelo en Enschede weer te laten meanderen. Op deze wijze herkrijgt het landschap meer van zijn oude waarden. In een werkgroep, bestaande uit de bedrijven Twence, Akzo Nobel en De Zuivelhoeve, de gemeenten Hengelo en Enschede, de Vereniging Behoud Twekkelo, het Landschapsfonds Enschede, de werkgroep Stawel en het waterschap Vechtstromen is gezocht naar een ideale mix van landbouw, natuur, water en recreatie.  De beken slingeren zich weer door het gebied en er zijn retentiegebieden aangelegd.

Ook is het landschap verfraaid door bijvoorbeeld de nieuwe inplant van lanen en fruitbomen en de aanleg van kikkerpoelen. Hierdoor zijn de industriële activiteiten van AkzoNobel en Twence aan de rand van het gebied Twekkelo-west beter ingepast in het landschap. Over de toekomst van De Zuivelhoeve bestaat zoals eerder gemeld onduidelijkheid omdat de Vereniging Behoud Twekkelo tegen de noodzakelijke grootschalige uitbreiding van het bedrijf is. De gemeenten menen dat een natuurlijke inpassing haalbaar is en ze maken zich daar bij de Raad van State sterk voor vanwege het behoud van de werkgelegenheid.

Deel dit nieuws!