De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Negen miljoen van Europa en Overijssel voor platteland

Borne – Er is de komende jaren zes miljoen euro aan Europees geld beschikbaar voor de vitalisering van het platteland in Overijssel. De provincie Overijssel doet daar nog eens drie miljoen bij. Verder moeten gemeenten die met succes projecten voordragen eveneens in de buidel tasten en daarnaast dienen eigenaren van gronden en opstallen mee te betalen als een project daaraan dienstbaar is of de waarde van gronden en opstallen vermeerdert. Tevens moet in een gebied een breed draagvlak bestaan.

Het is overigens wel zo dat de Europese middelen voor het nieuwe zogenoemde Leader-programma gehalveerd zijn ten opzichte van de voorgaande programmaperiode. Het aantal gebieden zal worden teruggebracht van de bestaande zes naar maximaal vier. Het college van gedeputeerde staten stelt de Provinciale Staten van Overijssel voor om aan deze vier nieuwe gebieden provinciale cofinanciering  en in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken ook de Europese middelen beschikbaar te stellen.


Deel dit nieuws!