De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Ceremonieel begin uitbreiding van moskee in Haaksbergen

Haaksbergen – Er is een begin gemaakt met de uitbreiding van de Ertugrul Gazi-moskee aan de Blankenburgstraat in Haaksbergen. De eer voor het verrichten van een ceremoniële handeling werd gegeven aan burgemeester Gerritsen, die zich gewapend met een schop van zijn taak kweet. Er was overigens reden voor enig feestelijk vertoon, want het hele traject naar de bouw vergde veel tijd en inspanning. Behalve in een uitbreiding voorziet de bouw ook in groot onderhoud, een modernisering en een herindeling van de moskee en de bijbehorende ruimtes.

Dat het zolang duurde voor de bouw begon had in de eerste plaats te maken met het feit dat het bestuur enige jaren overwoog een andere plek in Haaksbergen te kiezen ten  behoeve van een sociaal-cultureel centrum. Uiteindelijk werd toch besloten dat concentratie van dit centrum en het gebedshuis praktischer en profijtelijker is  Ook worden op die manier jongeren meer bij de godsdienstige functie van het complex betrokken. De verbouwing en uitbreiding van de Ertugrul Gazi-moskee zal naar verwachting nog dit jaar worden voltooid.

Deel dit nieuws!