De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Statenlid PvdA stelt vragen over mannenclub Twente Board

Enschede – De statenfractie van de PvdA in Overijssel vindt het verbazingwekkend dat de zogenoemde Economic Development Board Twente uit louter mannen bestaat. “Te eenzijdig en geen afspiegeling van de samenleving”, aldus het statenlid Tenkink van de PvdA. Hij laat weten zich achter de kritiek van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (en overigens ook van de PvdA) te scharen op het ontbreken van vrouwen in de Twente Board die vrijdag van start ging en met adviezen moet komen over de arbeidsmarkt in deze regio.

De Economic Development Board Twente telt tien mannen uit het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en het onderwijs. Een commissie zonder topvrouwen vindt de PvdA, zowel Dijksma als Tenkink, “archaïsch” en “niet van deze tijd”. Tenkink stelt over de kwestie vragen aan het college van gedeputeerde staten van Overijssel. Namens dit college maakt gedeputeerde Rietkerk deel uit van de Economic Development Board Twente. Tenkink zegt op korte termijn “concrete actie” van de gedeputeerde en te willen “om dit recht te zetten”.

Deel dit nieuws!