De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Wierden heeft primeur, nu al afscheiding in de gemeenteraad

Wierden – De gemeente Wierden heeft een nationale primeur, want als eerste gemeente in Nederland telt ze nu al meer raadsfracties dan er vorige maand werden gekozen: zes in plaats van vijf. De plaatselijke partij Nieuw Enter Wierden besloot, zoals afgelopen weekend al gemeld, oprichter, lijsttrekker en fractieleider Van Maasacker af te serveren en die heeft laten dat als een lijmpoging mislukt, wat het geval lijkt te zijn, hij als eenmanspartij doorgaat. Van Maasacker noemt de zaak voor hemzelf “een persoonlijk drama” en stelt dat hij, onder meer om de 849 kiezers die op hem stemden ("Meer dan een hele zetel") niet in de kou te laten staan, zal doorgaan. Hij maakt gewag van een strijd om de macht binnen de partij en de fractie, waarbij zijn grootste tegenstrevers voorzitter Nieuwenhuis en raadslid Te Riet zouden zijn. “Dat wat NEW zó verafschuwt passen het bestuur en de fractie nu zelf toe”, aldus Van Maasacker. En fijntjes: "De opvatting dat het bestuur ook maar iets te zeggen/besluiten heeft over mijn raadslidmaatschap is onjuist."

Van Maasacker noemt de aansporing vanuit de partij om ziekte voor te wenden “ziekmakend in zichzelf”. Hij zegt zelf pogingen te hebben gedaan in contact komen, maar dat zou door bestuur en fractie geweigerd zijn. In een brief aan de leden van NEW noemt Van Maasacker het bestuur incompetent, hij vindt dat zeker de voorzitter moet aftreden en dat er alsnog een poging tot verzoening met de fractie dient plaats te vinden. De hoogopgelopen kwestie die tot de huidige situatie heeft geleid vindt haar oorsprong in de poging van raadslid Te Riet om te spreken tot de Monumentenraad. Dat kan volgens Van Maasacker niet (conflicterende belangen), maar volgens Te Riet zou het wel kunnen en zij kwam als winnaar uit de bus. Van Maasacker stelt dat “over en weer onhandige dingen zijn gezegd”, dat hij zich daarvoor zou hebben verontschuldigd, maar “de andere zijde” niet.  Ook de laatste wapenbroeder, het fractielid Woolderink dat had gezegd hem half te blijven staan, koos uiteindelijk, als Brutus, eieren voor z'n geld en is nu waarnemend fractiechef.


Deel dit nieuws!