De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Handtekeningenactie van SP tegen sluiting verzorgingshuizen

Hengelo/Almelo – Op initiatief van de SP worden in Hengelo en in Almelo handtekeningen verzameld tegen de voorgenomen sluiting van meer dan de helft van de verzorgingshuizen in Nederland.  Er zullen op termijn achthonderd van de dertienhonderd verzorgingshuizen worden gesloten omdat deze vorm van zorg te duur zou worden. Bovendien is het streven van de (nationale) politiek erop gericht oudere mensen die zorg nodig hebben deze zorg in hun eigen woning te geven. Dat is ook één van de ideeën achter de overdracht van zorgtaken van de rijksoverheid naar de lokale overheid. Op gemeentelijk niveau kan, zo is de gedachte,  zorg op maat worden geboden, door bijvoorbeeld familieleden en buren (mantelzorg) of door instellingen die aan huis komen (buurtzorg en wijkteams). 

Volgens de SP is er vooral sprake van een grootschalige bezuiniging waarvan de ouderen die zorg nodig hebben de dupe zijn. Zowel in het centrum van Almelo als in de binnenstad van Hengelo konden dit weekend handtekeningen worden gezet onder een petitie met de tekst 'Sluiten van verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!'. Er zullen ook handtekeningenacties volgen in de verzorgingshuizen. “De kaarten zijn gericht aan het kabinet om de zorg voor ouderen niet af te breken maar juist in tijden van crisis op peil te houden", aldus de SP. "De bezuinigingen hebben als effect dat ouderen gedwongen zullen moeten verhuizen, en andere ouderen een verzorgingshuis niet meer in komen. Wat dit precies betekent voor het aantal plaatsen voor ouderen in een verzorgingshuis is tot dusver nog onduidelijk."


Deel dit nieuws!