De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Voor doorstart van ‘CSI’ nadert Uur U

Geesteren – Er zijn tenminste twee investeerdersgroepen die grond en opstallen van de failliete Stal Maathuis in Geesteren willen overnemen. Directeur Maathuis van CSI, dat jaarlijks plaatsvindt op grond van de handelsstal, behoort tot één van de groepen, die vermoedelijk een deel van de beschikbare tien hectare wil kopen. In de papieren Roskam van deze week staat dat de investeerdersgroep die buiten Maathuis om belangstelling toont het hele complex zou willen verwerven. Er is deze week topoverleg geweest binnen het Comité de Patronage op de burelen van hoofdsponsor Grolsch. In een analyse schrijft de Roskam dat CSI alleen met succes kan doorstarten met een nieuwe aanpak, omdat veel sponsors momenteel klagen, vrijwilligers zich onvoldoende gewaardeerd voelen en – bovenal – CSI dreigt te verworden tot een concours van dertien in een dozijn, want zonder de wereldtop.

Deel dit nieuws!