De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Mijande in beeld voor provinciaal geld

Vriezenveen – De fractie van het CDA in Twenterand vraagt het college van burgemeester en wethouders of het bereid is de lokale woningbouwcorporatie Mijande te benaderen gebruik te gaan maken van de door de provincie geboden financieringsfaciliteiten voor energiebesparing en duurzaamheid. Verder bepleit het raadslid Ribberink van het CDA adequate voorlichting. Zo moet ingezetenen onder de aandacht worden gebracht dat een nieuwe ketel of een goed geïsoleerde woning niet alleen energie bespaart, maar (dus) ook minder kosten met zich meebrengt.

Deel dit nieuws!