De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Wierden wil in Berghorst 99 huizen

Enter/Wierden - De gemeente Wierden houdt vast aan de bouw van 99 woningen in het gebied De Berghorst in Enter, ofschoon de provincie Overijssel er maximaal 83 wil. Dat blijkt uit een voorstel van het college van B&W. De provincie heeft laten weten dat ze een bezwaar/zienswijze zal indienen tegen het plan van de gemeente voor 99 woningen in het gebied. Het college meldt aan de gemeenteraad dat een beperking tot 83 huizen een exploitatietekort van ruim 1,3 miljoen euro oplevert. Volgens het college dient vanwege het dreigende exploitatietekort te worden vastgehouden aan de bouw van 99 woningen in De Berghorst. De laatste zestien woningen zijn overigens pas na 2020 nodig.

Deel dit nieuws!