De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Hengelo verkoopt gronden aan Borne

Borne/Hengelo – De gemeente Hengelo verkoopt tweeënhalve hectare grond aan buurgemeente Borne. Met deze transactie is 567.000 euro gemoeid. Het gaat om acht percelen in de nieuwe woonwijk Bornsche Maten. Ze kwamen in Hengelo’s bezit na het opkopen van agrarische bedrijven die deels op grondgebied van Borne liggen. Deze gemeente heeft die percelen binnenkort nodig voor het bouwrijp maken van de uitbreidingslocatie Singelwonen, een onderdeel van de tweede fase van de wijk Bornsche Maten. Om deze reden had Borne een recht van eerste koop bedongen. In andere gevallen gebruikt Hengelo zulke meegekochte percelen voor gronduitruil.

Deel dit nieuws!