De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Losser moedigt met subsidies kunst aan

Losser/Glane – Het college van burgemeester en wethouders te Losser heeft besloten een aantal waardevolle cultuuruitingen met bescheiden subsidiebedragen te ondersteunen. Op de Vlindermarkt aan de voet van Martinuskerk in Losser komt een kunstwerk waarbij Carmel en Losserhof het voortouw nemen. Verder krijgt de Stichting Aktuele Kunst Hengelo een bijdrage voor project ‘Passages’ dat onder meer in Losser (en verder in Hengelo, Gronau en Emsdetten) zal plaatsvinden. Voor de seizoensopening in openluchttheater Brilmansdennen geeft de gemeente eveneens een waarderingssubsidie. De bedrage van variëren van driehonderd tot zeshonderdvijftig euro. Dieper tast de gemeente in de knip voor de leefbaarheid in het kerkdorp Glane. Voor projecten daar maakt het college twintigduizend euro vrij. Het gaat om de aanleg van wandelpaden en een speelterrein.

Deel dit nieuws!