De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Mogelijkheden somatiek Wierden

Wierden - Volgens de fractie van de ChristenUnie in Wierden is het heel goed mogelijk in deze gemeente verpleeghuisplaatsen te realiseren voor ouderen met somatische (lichamelijke) klachten. Onlangs liet wethouder Bekke in reactie op vragen van PPW weten dat er wel zorgaanbieders zijn (Reggeland/Carint en ZorgAccent), maar geen planologische mogelijkheden. Volgens fractieleider Eshuis van de ChristenUnie moet Bekke  in contact treden met projectontwikkelaars. Er is krapte op de markt en daarom zijn bouwprojecten vlot te trekken met zorgfinanciering. Zo kan bij complex Ten Stade de derde toren, die nog gebouwd moet worden, een serieuze optie zijn. Ook vrijkomende agrarische gebouwen bieden volgens Eshuis mogelijkheden. “Daarmee bouwen we daadwerkelijk naar behoefte.” Er zijn momenteel in Wierden wel verpleeghuisplaatsen voor ouderen met psychogeriatrische (geestelijke) problemen, maar nul voor ouderen met somatische klachten.

Deel dit nieuws!