De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Ruim vijf miljoen Twentse bouwsector


Rijssen/Enschede - De provincie Overijssel en de Regio Twente stellen elk ruim 2,5 miljoen beschikbaar voor investeringen in de Twentse bouwsector. Het geld dient te worden gebruikt voor kennis en innovatie, waar bij de wens van de consument en de  ontwikkeling van de markt bepalend zijn. De bouw wordt een belangrijke sector genoemd in de economische structuur van Oost-Nederland in het algemeen en Twente in het bijzonder. Er werken relatief meer mensen in de bouw in Twente dan in andere regio's. Behalve om aannemersbedrijven gaat het ook om architectenbureaus en projectontwikkelaars. Een punt dat zich nu wreekt is dat de bouw in Oost-Nederland relatief traditioneel is en dat het midden- en kleinbedrijf er een verhoudingsgewijs groot deel van uitmaakt. De kracht van de bedrijven is vooral gelegen in de toewijding en het vakmanschap van de medewerkers. Niettemin zijn capaciteit en arbeidsethos onvoldoende om het hoofd boven water te houden. Om die reden is een stimulans van kennis en innovatie volgens de provinciale overheid en het regiobestuur noodzakelijk. Opgemerkt wordt dat de vraag naar hoogwaardige bouwvakkers de komende jaren zal stijgen, mede door demografische ontwikkelingen.

Deel dit nieuws!