De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Buitenterrein bij manege Zonnebeek

Denekamp – Bij de manege De Zonnebeek aan de Brandlichterweg te Denekamp is het nieuwe buitenterrein in gebruik genomen. Met de aankoop van de grond en de aanleg van het terrein was een bedrag van 128.000 euro gemoeid. Als initiatiefnemer kreeg de Stichting Manege Denekamp een subsidie van 25.000 euro van de provincie Overijssel. Het overige deel is door de stichting zelf opgebracht door acties te organiseren en een flinke portie zelfwerkzaamheid. Vanwege de subsidie mocht gedeputeerde Ranter recent een officiële handeling verrichten. Hij deed dat gezeten in een koets. De manege, de thuisbasis van de Kanaalruiters en de Dinkelruiters, had nog geen eigen buitenterrein en was daarvoor aangewezen op goedwillende agrariërs in de directe omgeving. Door steeds strenger wordende regelgeving (onder meer in verband met overdracht van ziektes op de veestapel) werd het steeds lastiger om op deze manier in de buitenlucht te trainen. Vandaar dat de Stichting Manege Denekamp een kavel aankocht met een omvang van zo’n 6.600 vierkante meter. De afgelopen maanden is onder andere de ondergrond behandeld zodat deze geschikt is voor paardensport. Ook is het terrein voorzien van verharding rondom het speelterrein en zijn een sproei-installatie en verlichting aangelegd.

Deel dit nieuws!