De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Windmolens, biomassa en subsidies

Vriezenveen/Almelo – De raadsfracties van ChristenUnie en GroenLinks in Almelo bereiden een interpellatiedebat voor over duurzame energie. Ze combineren daarmee een aantal voorstellen met als tweeledig doel tempo te maken en subsidie binnen te slepen. De inzet van de ChristenUnie is het stimuleren van windenergie, terwijl GroenLinks vooral inzet op grootschalige vergisting van biomassa. Beide partijen zien combinatiemogelijkheden om tot een gezamenlijk voorstel te komen, Ze zien onder meer mogelijkheden in het gebied Waterrijk halverwege Vriezenveen.
Het raadslid Buitenweg van Groenlinks stelt dat het bedrijf Esbro in Almelo veel expertise in huis heeft, een bedrijf overigens van voorzitter Broeze van de onlangs opgerichte afdeling van GroenLinks in Twenterand. Deze gemeente heeft toevalligerwijs windmolenplannen aan de zuidkant van Vriezenveen, richting Waterrijk. Leek dit plan eerst van tafel te zijn, het college van burgemeester en wethouders heeft het nu toch weer geagendeerd. Weliswaar is het CDA volgens fractieleider Kuilder nog steeds tegen, maar uit het hernieuwde voorstel kan worden afgeleid dat coalitiepartner Gemeentebelangen, de grootste partij van Twenterand, nu toch voor een windmolenpark opteert. Veenstra en Buitenweg willen dat Almelo en Twenterand in dit gebied duurzaam samen optrekken.
Dat wil ook de fractie van de VVD in Twenterand, die op grote schaal biomassa wil gaan vergisten en daar deze week een motie over indient tijdens een raadsdebat. Overigens ziet de VVD in Twenterand niets in windenergie.

Deel dit nieuws!