De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Henssen ziet gymzaal in Lattrop als onmisbare voorziening

Lattrop – Het heeft de voorkeur van interim-voorzitter Henssen van de buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp dat de plaatselijke aannemers Warmes en Niehof de nieuwe gymzaal gaan bouwen in Lattrop. Hij zegt echter dat de gemeente Dinkelland over de aanbesteding gaat . Naar de mening van Henssen is het zeker dat de gymzaal er komt. De gemeente heeft zeven ton gereserveerd voor de realisering en na de vakantie beginnen de voorbereidingen. De locatie naast de basisschool ’t Kämke in het dorpscentrum krijgt naast de gymzaal een een groenvoorziening met als doel geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk in te dammen.

Eind dit jaar zou het gewijzigde bestemmingsplan groen licht moeten krijgen, de bouw kan dan begin volgend jaar starten en twaalf maanden laten zou de gymzaal dan moeten worden opgeleverd. Over de exacte afmetingen vindt nog overleg plaats. Zo is de plaatselijke volleybalclub gebaat bij een hoge hal. Naar het oordeel van Henssen moet de gymzaal bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale controle in Lattrop-Breklenkamp. “De oude gymzaal ligt net buiten het dorp en is iedere avond volledig bezet, maar  kampt met lekkage en stinkt. De nieuwe zaal moet de komende twintig, dertig jaar dienstdoen. De gymzaal zie ik als een onmisbare voorziening.”

 

Deel dit nieuws!