De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Zes ton voor textielonderzoek Saxion

Enschede – Het kenniscentrum Design en Technologie van de Saxion Hogeschool in Enschede heeft een onderzoeksopdracht van de Europese Commissie binnengehaald. Het onderzoek is gericht op de textiel- en kledingindustrie in de Europese Unie. Met de opdracht kan het kenniscentrum rekenen op ruim zes ton aan besteedbaar budget tijdens een looptijd van achttien maanden. Studenten gaan met textielinstituten in Parijs, Aarhus, Porto en Milaan de samenwerking tussen ondernemingen en kennisinstellingen op het gebied van textielonderzoek onder de loep nemen. Ook ondernemersorganisatie Euratex neemt deel. De opzet is in beeld te brengen welke innovaties in de sector doorgevoerd (kunnen) worden, waaronder toepassing van nieuwe materialen en processen. Daarnaast wordt onderzocht wat de sterke en zwakke punten zijn van het textielonderwijs in Europese landen.

Deel dit nieuws!