De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • Waterschap schiet zowel de karpers áls de hengelsporters te hulp

Waterschap schiet zowel de karpers áls de hengelsporters te hulp

Almelo - Het waterschap Vechtstromen geeft toestemming aan de hengelsportfederaties om de komende jaren beperkt karpers uit te zetten in enkele kanalen van het verzorgingsgebied. Vechtstromen sluit hiermee aan bij de nieuwe landelijke richtlijn voor karperuitzet.

De maatregel spruit voort uit de situatie dat deze vissoort zichzelf niet in stand kan houden en het bestand aan karpers de afgelopen jaren door natuurlijke sterfte flink achteruit is gegaan. Ook komt het waterschap aldus tegemoet aan de wens van vele hengelsportliefhebbers ook in de grotere kanalen zo nu en dan een karper te kunnen vangen. De karpers zullen niet uitgezet worden in de Vecht.

Van nature komt de karper niet in de wateren van Vechtstromen voor en hij kan als bodemwoeler een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. Daarom zal slechts 'een zeer beperkt aantal' vissen worden uitgezet. Het waterschap en de hengelsportclubs houden de visstand permanent in de gaten. Dit betekent dat de uitzet kan worden bijgestuurd mocht de natuurlijke sterfte toe- of afnemen.

Het verzoek is ingediend door de beide hengelsportfederaties Sportvisserij Oost-Nederland en Groningen-Drenthe. Al sinds jaar en dag werken de federaties en het waterschap samen aan een vorm van visstandsbeheer waar ze beide belang in stellen. Het doel is een goede balans tussen een natuurlijk watersysteem en de benutting van de visstand door de hengelsport.

Deel dit nieuws!