De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hellendoorn kapittelt provinciale verplichting bouw van windmolens

Hellendoorn kapittelt provinciale verplichting bouw van windmolens

HELLENDOORN/DAARLERVEEN  - De gemeente Hellendoorn is ontstemd over de wijze waarop de provincie Overijssel ter zake de energietransitie wil aanpakken. De provincie zou met haar opvatting dat vooral moet worden ingezet op windenergie de lokale keuze voor ‘procesparticipatie’ van de het gemeentebestuur doorkruisen.

Volgens wethouder Dubbink van de grootste partij in de gemeenteraad, te weten Lokaal Hellendoorn, moet de provincie, in casu de Overijsselse gedeputeerde De Bree, de bestaande opvattingen respecteren en tot 2030 géén nieuwe eisen stellen. De wethouder van klimaatadaptatie  kapittelt de provincie.

Dubbink: ‘Het programma spits zich voornamelijk toe op windenergie en een veranderende rol van de provincie die de besluitvorming naar zich toetrekt. Dit staat haaks op onze ambitieuze, maar haalbare, klimaatdoelstelling die we hebben ingevuld met zon. Het is nu aan onze inwoners om samen met ons als gemeente de ingediende klimaatdoelstellingen om te zetten naar concrete projecten én dit gebeurt al volop. Hierbij willen we graag het vertrouwen van de provincie.'

Deel dit nieuws!