De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Prognoses van WTC Twente blijven achter bij de verwachtingen

Prognoses van WTC Twente blijven achter bij de verwachtingen

HENGELO – Ondanks tegenvallende resultaten en niet gehaalde groeidoelstellingen van het World Trade Center in Hengelo gaat het college van burgemeester en wethouders dezer gemeente Hengelo akkoord met een bijdrage van 45.000 euro over vorig jaar. De plannen voor een verstevigde verankering van de organisatie en commerciële progressie zijn vorig jaar  niet gehaal.. Voor de komende jaren is uitbreiding van activiteiten en inkomsten voorzien.

Deze afwijkingen van de geplande doorgroei hebben te maken met het achterblijven van de verhuur van kantoorunits, flexplekken  en aantal deelnemers. In dat verband wijst het WTC op het achterblijven van  investeringen door de coronaperiode.

Naar eigen zeggen heeft het WTC zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld naar een robuuste organisatie. Tot en met 2018 vertaalde zich deze trend ook qua exploitatie in positieve zin. In 2018 was er nog sprake van een licht positief exploitatieresultaat. In 2019 en 2020 was er sprake van een negatieve exploitatie. In 2019 met name door incidentele lasten en deels door structurele lasten met name als gevolg van extra personeel.

De bedrijfsorganisatie is volgens de directie de afgelopen jaren geprofessionaliseerd en groter geworden, waardoor er meer tijd beschikbaar zou komen om kansen voor omzetvergroting ‘te verkennen en te benutten’ En: ‘Dit blijkt ook uit aanvullende omzet genererende activiteiten.’

Deel dit nieuws!