De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede begonnen met aardgasvrij maken gemeentelijk vastgoed

Enschede begonnen met aardgasvrij maken gemeentelijk vastgoed

ENSCHEDE - Het gemeentebestuur van Enschede wil met gezwinde spoed aan de gang met het aardgasvrij maken van gemeentelijk vastgoed. Het begin is een dan gaat het om het Stadskantoor, de Noordmolen, het Wilminktheater, het Muziekcentrum en het Conservatorium. Deze gebouwen zijn de afgelopen weken aangesloten op het stedelijke warmtenet.

In het coalitieakkoord van de collegepartijen BBE, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie is afgesproken dat het gemeentelijk vastgoed uiterlijk in 2040 energieneutraal moet zijn. De verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is volgens wethouder Diepemaat een mooi begin van een veel grotere opgave in de volgende coalitie. Op het punt van wind- en zonne-energie gaat het minder hard.

Het warmtenet waarop de gemeentelijke panden zijn aangesloten is nieuw aangelegd. De werkzaamheden zijn deels gecombineerd met de werkzaamheden in de Molenstraat, waarbij ook het riool is vernieuwd en er meer ruimte voor fietsers is gemaakt. Het warmtenet zal in de toekomst een belangrijke rol krijgen in de warmtevoorziening in de grootste stad van Twente.

Ennatuurlijk, de beheerder van het warmtenet, is bezig met verdere plannen voor het uitbreiden van het warmtenet. Daarvoor worden onder andere rondom het centrum en in de noordelijke wijken Roombeek, Mekkelholt en Deppenbroek gesprekken gevoerd met ontwikkelaars, woningcorporaties en (verenigingen van) eigenaren. De afgelopen periode zijn Ariƫnsstaete, de nieuwbouw aan het Fazantplein, de Oude Ambachtsschool, het Twentehuis en het ITC aan de Boulevard aangesloten op het warmtenet. Ook krijgen onder andere De Melkhal en het appartementencomplex Bruningmeyer (in aanbouw op de hoek Molenstraat/Niermansgang), een aansluiting op het warmtenet.

Deel dit nieuws!