De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vrijliggend fietspad Enter-Almelo en nieuwe sporthal Wierden rond

Vrijliggend fietspad Enter-Almelo en nieuwe sporthal Wierden rond

WIERDEN - De beide coalitiepartijen NEW en CDA in Wierden hebben, elk voor zich, al in de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode, een belangrijke verkiezingsbelofte ingelost. Er komt op instigatie van NEW een vrijliggend fietspad bezijden de Ypeloweg. En het CDA heeft de nieuwe binnensportaccommodtie binnen, ter vervanging van of ter aanvulling op de sporthal De Dikken.

Over investeringen en jaarlasten werd niet gesproken. Aan de orde waren dan ook de afrondende debatten over de meerjarenbegroting. Beide partijen zetten een punt aan de horizon die vier jaar verder ligt. De jaarlijkse lasten van de bouw zullen in de begroting 2020 voor het eerst zichtbaar worden, wat ook geldt voor de exploitatielasten van het toekomstige sportonderkomen.

NEW hamert al jaren op een vrijliggend fietspad naast de Ypeloweg, met name voor de jongeren die dagelijks fietsen tussen Enter Almelo waar ze naar de middelbare school gaan. In de oppositie greep de partij er steeds naast, ook doordat het CDA een vrijliggend fietpad stelselmatig afwees. Dat lag nu anders. NEW won de verkiezingen ruim, werd de grootste partij en ging met het stevig verliezende CDA een coalite aan; politiek-historisch is NEW een moderne social media-afsplitsing van het CDA.

Op zijn beurt kreeg het CDA gedaan dat er  meer binnensportruimte komt, het aanbeeld waarop de partij in de verkiiezingstijd hamerde. De sporthal De Dikken is overbezet en bovendien nogal gedateerd. Daar komt bij dat het afgeschreven gymlokaal aan de Wilhelminastraat tegen de vlakte gaat. Het idee is bijde toekomstige school De Passie aan de Esrand een sportaccommodatie op te trekken, deels voor het bewegingsonderwijs van de scholieren, maar ook voor binnensportverenigingen. Ook wenst roerganger Getkate van het CDA aan een onderzoek naar cultureel (mede)gebruik, wat al aardig tendeert naar de ooit begeerde multifunctionele accommodatie.

Deel dit nieuws!