De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo neemt zijn verlies na jaren van juridische schoolstrijd

Hengelo neemt zijn verlies na jaren van juridische schoolstrijd

HENGELO -  De gemeente Hengelo maakt een substantieel bedrag over aan de familie Beernink in Hengelo ter genoegdoening vanwege jarenlange aantasting van het woongenot van de familie Beernink aan de Binnenveldweg. De activiteiten in het aanpalende dagverblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking zouden het woongenot van de familie Beernink deerlijk in hun welzijn/woongenot zouden beperken.

De familie Bernink krijgt na vele jaren rechten en knechten nu geld voor gemaakte en te maken kosten vanwege schadeloosstelling, juridische bijstand, financiering, verhuizing en gederfd woongenot'. Dat gemeente wilde jarenlang niets weten van financiële compensatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft na veel soebatten besloten nu zijn verlies te nemen.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State werd een bemiddelingstraject in gang getrokken. Doel daarvan was overeenstemming te bereiken over de aankoop van het perceel van de familie Beernink aan de Binnenveldweg. De afspraak is dat alle partijen de juridische schermutselingen staken en dat de gemeente de kosten daarvan op het zere been zal nemen. Na talloze rechtszaken ligt er nu een overeenkomst met de gemeente: de woning van de Beerninks wordt van gemeentewege aangekocht, waarbij een bedrag van een miljoen-plus is genoemd.

 

Deel dit nieuws!