De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede wenst huisvesting voor maatschappelijke organisaties

Enschede wenst huisvesting voor maatschappelijke organisaties

ENSCHEDE – De gemeente Enschede gaat overeenkomsten aan met een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen, de Stichting Kledingbank Enschede en SMD/Wijkteams Enschede met betrekking tot de verhuur van een pand aan de Haaksbergerstraat. De overeenkomst geldt voor vijftien jaar

De overeenkomst - wordt telkens behoudens opzegging - verlengd met periodes van vijf jaar. Het idee is het bijeenbrengen op één verzamellocatie van gesubsidieerde instanties die bijdragen aan de inkomensondersteuning binnen de gemeente door – onder meer - gratis verstrekking van primaire levensmiddelen, waaronder voedsel, kleding en meubels aan personen en gezinnen in Enschede en omgeving die niet zelfstandig in dit levensonderhoud kunnen voorzien.

De gemeente is uitsluitend in het algemeen belang en slechts voor dit doel (het bijdragen aan en centreren van armoedehulp) bereid is om het pand te verhuren. De doelstelling tot het bijeenbrengen van deze partijen is vastgelegd in het coalitieakkoord van BBE,VVD, PvdA en ChristenUnie.

Deel dit nieuws!