De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Zuchtend fiat voor Stedelijk Lyceum

Enschede – De financiële en organisatorische situatie bij Het Stedelijk Lyceum in Enschede verbetert langzaam maar zeker. Niettemin liggen tekorten in het verschiet, zowel op de jaarrekening 2010 als ook in 2011. Volgens wethouder Koomen zijn de nieuw aangestelde bestuurder en de vernieuwde Raad van Toezicht echter op de goede weg. De gemeenteraad ging deze week met de rug tegen de muur akkoord met de begroting van de scholengemeenschap, deels omdat onthouding van goedkeuring een boete van het ministerie zou betekenen die of ten koste zou gaan van het onderwijs of naar de gemeente zou worden geschoven. Een aantal partijen, voorop Enschede Solidair, besloot toch tegen te stemmen, ook al omdat de ouders en medewerkers grote kritiek zouden hebben op de gang van zaken bij Het Stedelijk Lyceum.

Deel dit nieuws!