De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Anderhalf miljoen aanjaaggeld economie Hof van Twente

Goor – De gemeente Hof van Twente is voornemens anderhalf miljoen uit de algemene reserve te putten als aanjaaggeld voor sociaal-economische ontwikkeling in de vijf kernen van de gemeente. Dat  gebeurt op basis van een visiedocument van het college van burgemeester en wethouders, onder de titel ‘Daadkrachtige kernen verbonden door ambitie’, waaruit een jaarlijks een actieprogramma moet worden gedestilleerd. Volgens verantwoordelijk wethouder Meulenkamp is de tijd rijp voor actie van de gemeentelijke overheid en het bedrijfsleven. In een notitie staat er redenen zijn goede voorwaarden te creëren: ‘Het opkrabbelen na de economische recessie, een terugtrekkende overheid en een participerende burger.’ De taak van de gemeente is randvoorwaarden te formuleren en draagvlak te krijgen.

In een eerste bespreking drong de gemeenteraad aan  op versterking van het sociale aspect en duidelijke kaders. Het college denkt daaraan tegemoet te zijn gekomen en wenst  nu van de gemeenteraad hom of kuit in een besluitvormende vergadering. Naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders hebben projecten ter versterking  van het sociaal-economisch klimaat kans van slagen omdat er sprake zou zijn van samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid ‘waar een ieder van profiteert’. De bedoeling is om in het najaar de uitvoeringsprogramma’s voor dit jaar en volgend jaar vast te stellen. Centraal staan duurzaamheid, besten- digheid en betrokkenheid, waarbij kan worden aangesloten op burger- initiatieven en coöperatiegedachten.

Deel dit nieuws!