De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Vijf concepten voor toekomst panden Grutje in Oud Borne

Borne – Er zijn bij de gemeente Borne vijf conceptplannen ingediend voor de herontwikkeling van de voormalige jeugdsoos ’t Grutje aan de Marktstraat in het historisch en architectonisch waardevolle Oud Borne. De gemeente is eigenaar van het leegstaande pand in eigendom en zette het te koop, waarbij de gedachte bestemming en de beoogde verbouwing minstens zo belangrijk zijn als het financiële bod. Van de vijf ingediende plannen kwam er eentje te laat binnen en dat is op een reservelijst gezet. De gemeente ziet het liefst kleinschalige dienstverlening en kunstzinnige activiteiten in de panden, maar sluit een woonbestemming niet uit. er vindt in september ten gemeente- huize besluitvorming plaats.

Het perceel heeft nu een gemengde bestemming en omvat twee panden, indertijd gebouwd voor bedrijvigheid, niet voor bewoning; het oudste pand dateert uit de jaren dertig en het tweede uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ze dragen volgens de gemeente bij aan de kwaliteit van het beschermd dorpsgezicht van Oud Borne. “Ze roepen met hun industriële en utilitaire uitstraling hun vroegere functie in herinnering. Er werd gewerkt en niet gewoond. Waar het 'werken' in het beschermd dorpsgezicht grotendeels uit het zicht is verdwenen, is het hier qua beeld en beleving gebleven. De panden dragen aldus in belangrijke mate bij aan de diversiteit binnen het beschermd dorpsgezicht.”

Deel dit nieuws!