De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Plan voor bouw van hospice in Wierden wekt bevreemding

Wierden/Rijssen – De gemeente Wierden is in beginsel bereid de komst van een hospice aan de Kupersweg toe te staan. Een verzoek van grondeigenaar Assink kan wat de ruimtelijke inpassing betreft in principe op instemming rekenen als het bouwblok intact blijft, dus indien er niet meer bebouwing verrijst dan er nu staat. In de huidige opstallen was tot haar overlijden het atelier annex de expositieruimte van Herma Drok gevestigd. Momenteel heeft ZorgAccent er een kantoor, wat zich goed zou laten combineren met de verzorging in een hospice voor terminaal zieke inwoners der gemeente Wierden.

Het gemeentebestuur wenst nog wel een nadere onderbouwing van nut en noodzaak. De gemeente droeg enkele jaren geleden financieel bij aan hospice Reggestroom in Rijssen, mede geïnitieerd door Wierdense onderne- mers, waar ook mensen uit Wierden en Enter terecht kunnen en waar nog voldoende plek zou zijn. Er is om die reden in het bestuur van Reggestroom met verbazing en ergernis gereageerd op het voornemen nu ook in Wierden een hospice te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders van Wierden zou op korte termijn een besluit nemen over de aanvraag van Assink.
  

Deel dit nieuws!