De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Haaksbergen kan vooruit, maar staat nog wel onder toezicht

Haaksbergen - De provincie Overijssel heeft de begroting 2015 van Haaksbergen in tweede instantie  goedgekeurd, vanwege een aantal bezuinigingen waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Zo is vastgelegd dat een kwart van de formatieplaatsen wordt opgeheven, een aantal investeringen uitgesteld, de dienstverlening versoberd, de lasten verhoogd en instellingen en organisaties fors gekort. Niettemin blijft de gemeente voorshands  onder financieel toezicht van de provincie staan. Eind vorig jaar werd de begroting voor dit jaar afgekeurd en werd een regime van preventief toezicht ingesteld. Op basis van de aangepaste begroting  en het aangereikte meerjarenperspectief zou de gemeente Haaksbergen over drie jaar weer wat geld over kunnen houden.

De provincie Overijssel wil evenwel eerst zien en dan pas geloven. Het provinciebestuur prijst niettemin de nu reeds getroffen maatregelen van het gemeentebestuur van Haaksbergen,, al wordt ten provinciehuize opgemerkt dat de marges van de Zuid-Twentse gemeente klein zijn en het (financiële) weerstandsvermogen deswege tricky. De gemeente kan zich nog steeds weinig permitteren, voor kostbare investeringen ontbreken de mogelijkheden en de provincie wil dat elke forse uitgave voorlopig ter goedkeuring wordt voorgelegd. Na het vertrek van burgemeester Gerritsen heeft commissaris van de koning Bijleveld voormalig gedeputeerde Kok als waarnemer aangesteld met als opdracht: rust en geld bewaren.

Deel dit nieuws!