De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Burgerexcuus en debat over gramstorigheid Dorper Esch

Denekamp -  De burgers van Denekamp, gemeente Dinkelland, zouden zweminstructrice  Maria Gram uit Denekamp moeten laten weten dat ze zich excuseren voor de manier waarop het gemeentebestuur, haar werkgever,  met haar omgaat. Gram ligt in de clinch met de gemeente Dinkelland omdat ze haar mening openbaarde over de toekomst van het zwembad De Dorper Esch; ze werd op non-actief gezet en is al bijna een jaar niet meer in het zwembad  geweest. Het idee voor een ‘burgerexcuus’ komt van initiatiefnemer Saris, die zoveel mogelijk steunbetuigingen/handtekeningen wil vergaren teneinde die na de vakantie aan Gram aan te bieden. Naar de mening van Saris is Gram zeer begaan met de toekomst van het zwembad waarvan iedereen, inclusief de gemeente, vindt dat er knopen moeten worden doorgehakt. Daar komt bij dat Gram ook nauw bij het zwembad betrokken is als voorzitter van de zwemvereniging De Dinkel en mede uit dien hoofde in een vergadering ten gemeentehuize pittige kriek leverde op de wijze waarop de gemeente met De Dorper Esch omgaat.

Saris vindt dat Gram gebruik maakt van haar democratische rechten, zoals de mogelijkheden tot inspraak en van de vrijheid van meningsuiting Hij  laat in een gesprek met twenteactueel.nl weten dat hij van burgemeester Cazemier van de gemeente Dinkelland ontwijkende antwoorden kreeg nadat hij tot twee keer toe een brief schreef over de kwestie. De gemeente reageert niet inhoudelijk omdat zulks onmogelijk zou zijn uit privacyoverwegingen in relatie werknemer/werkgever. Gram zou volgens Saris na 32 dienstjaren zijn berispt door hoge gemeenteambtenaren, wat naar de mening van Saris de voorbode van ontslag. Saris meent dat Gram in haar recht staat, ook al omdat ze rechtszaak over de zaak won. De werkgever moest op gezag van de rechter de onvoldoende voor solidariteit met de werkgever opwaarderen tot een voldoende. Dat werd gedaan, maar ondertussen zit Gram ziek thuis. Er lijkt na de zomervakantie ook nog een politiek staartje aan de  zaak te komen, want de PvdA-fractie kondigt bij monde van leidsman Severijn een interpellatiedebat over de kwestie aan; hij wil Cazemier bevragen.
 
Deel dit nieuws!