De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

GBT hekelt keuzes Twenterand, VVD noemt ze broddelwerk

Vriezenveen – Het bestaansrecht van het indertijd in het raadhuis opgetuigde Projectmanagementbureau der gemeente Twenterand is vervallen doordat er – mede vanwege de heftige bezuinigingen en de economische crisis – amper nog projecten zijn. De opheffing van het bureau betekent volgens de grootste oppositiepartij GBT dat er 450.000 euro kan worden bespaard. GBT kondigt aan in de debatten over de begroting te bepleiten om een groot deel van dit geld aan te wenden voor het ongedaan maken van geplande bezuinigingen en lastenverzwaringen. Volgens fractiechef Paters van GBT zijn veel voorstellen die het college van burgemeester en wethouders doet in de begroting voor 2015 onverteerbaar. GBT zal over anderhalve week (dinsdag 11 november) minder bezuinigingsdrift/lastenverhoging voorstellen. De partij wil daarvoor een groot deel van de besparing op het Projectmanagementbureau gebruiken.

Zo komt er een amendement waarmee de door het college voorgestelde lastenverzwaring van negentien procent voor de binnen- en buitensport moet worden verijdeld. Ook wil de partij dat de vermindering met tien procent van de subsidies en donaties op subsidies en donaties aan maatschappelijke organisaties wordt geschrapt. Verder wil GBT de tariefsverhoging voor begraven teniet doen. Bij elkaar gaat het om 355.00 euro. Paters vindt dat het college “voorzieningen” om zeep helpt die van belang zijn voor de inwoners van Twenterand, zoals bibliotheken en zorgloketten. Hij benadrukt het belang van cultuur (educatie) en sport (gezondheid). GBT is de grootste (oppositie)partij. Eén van de kleinste is de VVD, waarvan voorman Walraven laat weten niet eens over de begroting te willen praten, want die zou niet sluitend zijn. Bovendien spreekt de liberale gangmaker over "broddelwerk".


Deel dit nieuws!