De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Wijzen willen innovatieve maakindustrie én luchtverkeer

Enschede – De start- en landingsbaan van de Luchthaven Twente moet nog zeker tien jaar worden gehandhaafd ten behoeve van (vooralsnog) beperkt vliegverkeer. Dat adviseert de zogenoemde Commissie van Wijzen onder voorzitterschap van voormalig VNO/NCW-topman  Wientjes. Op die manier blijft het mogelijk vanaf Twente te vliegen, zij het kleinschalig, met business-jets bijvoorbeeld. Ook kunnen bedrijven worden aangetrokken die belang hechten aan bereikbaarheid door de lucht. In het omringende gebied wil de Commissie van Wijzen het accent leggen op innovatieve maakindustrie. Gesproken wordt over Technology Base Twente. Gemikt moet worden op hoogwaardige technologiebedrijven die elkaar versterken en in clusters kunnen neerstrijken in het groene gebied van de Luchthaven Twente.

Naar het oordeel van de commissie is het van belang geavanceerde bedrijvigheid rondom het vliegveld te krijgen, want op die manier krijgt Twente de industrie van de toekomst, met kansen op fikse toename van de werkgelegenheid en met een duurzaam karakter. Op zich is dit advies weinig tot de verbeelding sprekend, want Twente mikt hier al jaren op, onder meer op Kennispark bij de Universiteit Twente. De commissie wil vooral verbanden leggen en samenwerking stimuleren. De commissie verwacht veel van de kracht van de vernieuwing in de maakindustrie van de toekomst. Van belang daarbij zou zijn dat de regio eenheid uitstraalt en dat er geen versnippering plaatsvindt. De aanbevelingen van de commissie worden volgende maand besproken door de gemeenteraad  van Enschede en de Provinciale Staten van Overijssel.

Deel dit nieuws!