De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Nieuwe collectieve ziektekostenverzekering in Oldenzaal

Oldenzaal - De gemeente Oldenzaal heeft voor alle inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering met drie keuzepakketten afgesloten. Deze verzekering van de gemeente bij de zorgverzekeraar Menzis geeft de keuze uit diverse pakketten. Zo kunnen inwoners zelf bepalen welk pakket het beste bij hun wensen aansluit. De gemeente betaalt een deel van de verzekeringspremie. Menzis heeft naar eigen zeggen voor Oldenzaalse inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen een aanvullende verzekering samengesteld die interessant kan zijn. In het extra uitgebreide pakket zijn niet alleen de meest voorkomende zorgkosten gedekt, maar ook het eigen risico.

Eén van de drijfveren van Menzis is om nieuwe klanten in Oldenzaal te lokken. Ook in andere gemeenten lopen acties met goedkope pakketten. Voor het gemeentebestuur is één der redenen om een relatief goedkope verzekering aan te bieden dat de rijksoverheid per januari de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten afschaft. Dit heeft een negatief effect op het inkomen van minima met een chronisch aandoening of een beperking. De gemeente Oldenzaal wil deze mensen mede daarom tegemoetkomen in de hogere zorgkosten. Als voorwaarde geldt dat het netto-inkomen niet hoger is dan 130 procent van het sociaal minimum en dat er geen betalingsachterstand is bij Menzis.

Deel dit nieuws!