De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Nieuwe sporthal in Tubbergen staat al bijna in de steigers

Tubbergen – De bouw van een nieuwe sporthal in Tubbergen vergt een  investering van krap drie miljoen euro en de exploitatie wordt geschat op ruim twee ton. De bestaande Burgemeester Verdegaalhal voldoet al enige tijd niet meer aan de eisen die de tijd stelt en de gemeente zou jaarlijks een behoorlijk bedrag moeten reserveren om deze hal ‘bij de tijd’ te houden. Dit betekent dat de bouw van een nieuwe hal op de lange termijn volgens wethouder De Witte voordeliger uitpakt. Bovendien krijgt de nieuwe sporthal met vier zaaldelen meer ruimte dan de Verdegaalhal en voorziet hiermee in een directe behoefte van sportverenigingen. Bovendien hoeven verenigingen dan niet meer uit te wijken naar accommodaties elders. Wekelijks zullen zo’n duizend mensen gebruik maken van de nieuwe hal.

De Stichting Sport en Recreatie Tubbergen presenteerde deze week haar plan aan de raadscommissie. De begroting vertoont nog een tekort en dus wordt er nog gezocht naar aanvullende middelen alvorens de bouw van de sporthal uit de startblokken kan. Het ligt voor de hand  dat de gemeente daar linksom of rechtsom op zal worden aangesproken, tenzij er elders geld bronnen kunnen worden aangeboord. Volgens directeur Oosterhof van de SSRT is het de bedoeling eerst bij andere potentiële geldverstrekker te informeren, al noemde hij in dat verband geen namen. De gebruikers zoals clubs en scholen zijn blij met de plannen voor de nieuwe sporthal. Ze zijn trouwens vanaf het begin bij het project betrokken geweest en hebben volop meegedacht en inspraak gehad.

Deel dit nieuws!