De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Vier weken zoektijd voor bijstand verontrust PvdA Enschede

Enschede – De raadsfractie van de PvdA in Enschede maakt zich zorgen over de wijze waarop de gemeente inwoners behandelt die zich melden voor een bijstandsuitkering. Er geldt in Enschede een zoekperiode van vier weken. In die periode moeten inwoners actief op zoek naar werk. Er moet dan volgens PvdA-fractiechef Van der Velde wel bij worden verteld dat ze, tijdens die zoektocht, recht hebben op een voorschot. De aanleiding voor de vragen vormen de resultaten van de monitor die wethouder Welman onlangs per brief aan de raad stuurde. Uit de monitor wordt het de PvdA niet duidelijk of de zoekperiode effect heeft op de mensen die zich melden bij Werkplein. Er wordt weliswaar gesuggereerd dat de afname van het aantal bijstandsuitkeringen toe te schrijven is aan de zoekperiode, maar Van der Velde mist een onderbouwing.

Nadere duiding is voor de fractie van de PvdA vooral belangrijk om te beoordelen of de gemeente Enschede door moet gaan met het instellen van een zoekperiodes en zo ja voor welke doelgroepen dit heilzaam uitpakt. Ook de wijze van uitvoering baart de fractie zorgen. “We zijn niet zozeer tegen het opleggen van een zoekperiode, maar dat moet wel onder de juiste voorwaarden gebeuren”, aldus de fractievoorzitter. “In de monitor wordt echter niet voldoende ingegaan op de vraag of de melders erop wordt gewezen dat zij recht hebben op een voorschot. Dat is een belangrijk recht omdat veel inwoners in acute geldnood zullen komen als zij hier geen gebruik van kunnen maken. Vaak gaat het dan van kwaad naar erger.” Na het zomerreces spreekt de Enschedese gemeenteraad over het al dan niet bestendigen van de vier weken zoektijd.

Deel dit nieuws!