De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Wawollie gooit handdoek en stopt kringloopwinkel Almelo

Almelo – De kringloopwinkel Wawollie aan de Plesmanweg in Almelo is tot verrassing van velen, zowel frequente bezoekers als de geagiteerde gemeente, met onmiddellijke ingang gesloten. De winkel zal volgens een mededeling op een bord in de loop van de week worden ontruimd. De gemeente gelastte Wawollie eerder de winkel te sluiten omdat er meer detailhandel zou plaatsvinden dan de gemeente toestaat. Deze zaak  is echter nog onder de rechter. Van de kant van directeur Messie was maandagavond geen reactie te krijgen. De gemeente verstrekte destijds via een ontheffingsvergunning toestemming voor grootschalige verkoop van tweedehands goederen, mede omdat Messie mensen zonder werk een baan én begeleiding bood.

Al snel constateerde de gemeente dat er – zo werd gezegd – weinig van die begeleiding terecht kwam. Bovendien klaagden omwonenden over het rommelige aanzien van het pand. Messie huurde ten behoeve van Wawaollie – een concept dat hij ook in Goor had geïntroduceerd en elders in het land – het pand aan de Plesmanweg van de Rijssense auto-ondernemer Baan, die er voorheen een Mercedes-bedrijf uitbaatte.  In het recente verleden heeft Messie een aantal keren aangegeven dat hij zich door de gemeente Almelo tegengewerkt voelde. Vanuit de Almelose politiek werd juist bij het college van burgemeester en wethouders aangedrongen op een nog betere handhaving, omdat er sprake zou zijn van concurrentievervalsing.

Deel dit nieuws!