De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Vragen over de energievoorziening in gebouw Vroomshoop

Vroomshoop – De raadsfractie van GBT in de gemeente Twenterand wil van het college van burgemeester en wethouders weten of er alsnog gebruik wordt gemaakt van zonenergie en aardwarmte als stroombronnen in het toekomstige Activiteitencentrum in Vroomshoop. GBT heeft vernomen dat er “niets terecht komt” van de belofte aan de gemeenteraad om voor duurzame energie te kiezen. Daarenboven vreest de grootste fractie, recent weer tot de oppositie veroordeeld, wil verder weten hoe een eventueel extra tekort van zo’n zeventigduizend euro wordt opgevangen. De fractie memoreert dat de raad niet is ingelicht over een extra tekort bij het Activiteitencentrum.

De bouw van het multifunctionele complex (welzijnswerk, sportbeoefening, theatervoorstellingen, sociaal-culturele activiteiten en horecafaciliteiten) ligt ondertussen op schema. De opening is voor eind dit jaar gepland (naar verwachting kort voor de kerst) en afgelopen week werd het hoogste punt bereikt. Bij die gelegenheid ging de vlag in top en het glas naar de mond. De accommodatie wordt gebouwd door aannemersbedrijf Bramer te Vriezenveen naar een ontwerp van architectenbureau Kristinsson te Deventer. De bouw van het Activiteitencentrum in Vroomshoop geldt als het huzarenstukje van wethouder Binnenmars, die tot zijn vreugde nog vier jaar zal aanblijven.Deel dit nieuws!