De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Verliezers op stoom in Borne; vijf wethouders in Dinkelland

Borne/Denekamp – In de gemeente Borne is de kans groot op een college van burgemeester en wethouders van verliezende partijen: CDA, GB90 en PvdA. Alle drie de partijen verloren kiezers en zetels, maar hebben een meerderheid in de nieuwe gemeenteraad: tien van de negentien zetels. De bijna weggevaagde PvdA krijgt in dit scenario met voormalig wethouder en comeback-kid Donkers een sleutelpositie, want hij helpt CDA en GB90 aan een meerderheid. Op deze manier worden de winnaars Borne-Nu, D66 en SP buiten de deur gehouden, net als de VVD. Informateur Goudt brengt dinsdag verslag uit. Hoe zijn rapport ook zal zijn, hij zal in Borne hetzelfde beeld aantreffen als in Wierden waar hij ook informateur was en waar drie verliezende partijen CDA, PPW en VVD ook een coalitie vormen en twee winnaars ChristenUnie en NEW buiten de deur worden gehouden.

In de gemeente Dinkelland gaat het nieuwe college van burgemeester en wethouders vijf wethouders van twee partijen tellen: de voormalige ‘vijanden’ Lokaal Dinkelland en CDA (samen goed voor zeventien van de 21 zetels) leveren drie respectievelijk twee wethouders. Ze werken deels parttime, want het aantal formatieplaatsen voor de wethouders is 3,6. Voor het CDA treedt voormalig wethouder Kleissen opnieuw aan, ofschoon hij tot voor kort als persona non grata gold in het kamp van Lokaal Dinkelland. De huidige fractiecheffin Duursma van het CDA wordt eveneens wethouder. Ook zij was van meet af aan een problematische kandidaat voor Lokaal Dinkelland, maar het was schikken of stikken.  Lokaal Dinkelland stemde uiteindelijk toe in de komst van de beide CDA-wethouders en handhaaft zelf de zittende wethoudersploeg: Steggink, Stokkelaar en Zwiep.


Deel dit nieuws!