De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Formatie in Enschede moeilijk, maar geen roep om Van Hees

Enschede – De beoogde coalitiepartners D66, BBE, CDA, VVD en ChristenUnie in Enschede onderhandelen vandaag verder over lastige dossiers. Dat gebeurt opnieuw achter gesloten deuren, zoals de afgelopen dagen vaker gebeurde. Het roept bij niet-deelnemende partijen toenemende wrevel op, want er werd openbaarheid beloofd. Het ging eerder deze week achter gesloten deuren onder meer over de Luchthaven Twente, de aanleg van de Noek, experimenten met legale productie van wiet en de zondagopenstelling van winkels. Volgens een persbericht achteraf hebben de partijen “hun inzichten op de vier dossiers met elkaar gedeeld”. En nog algemener: “Tijdens de bijeenkomst is gekeken naar de overeenkomsten en verschillen op deze onderwerpen”. Er is volgens datzelfde bericht “nog nadere informatie nodig en ook extra tijd om deze onderwerpen te bespreken” en daarover vindt vandaag besloten beraad plaats.

Het betekent feitelijk dat de partijen het op ingewikkelde punten nog lang niet eens zijn. Er zijn na vandaag ook volgende week onderhandelingen gepland. Tot op heden is gesproken over de financiële huishouding, de kerntaken van de gemeente, meer wijkgericht werken, mede vanwege de verantwoordelijkheid van de gemeente voor arbeid en zorg. Het enige saillante punt tot nu toe is dat BBE-voorman Van Agteren weer een vrouw in het college wenst. Zelf wil hij blijven en dat geldt ook voor de mannelijke collegae Welman (CDA) en Hatenboer (VVD), terwijl D66 eveneens mannelijke kandidaten heeft: de ex-raadsleden Westerbeek en Eerenberg. En daaruit leidt leidsman Van Houdt van de ChristenUnie af dat hij op zoek moet naar een vrouw. De kans dat de PvdA alsnog gaat meedoen en wethouder Van Hees dus aanblijft wordt klein geacht, want zij zou als vrouw weer te veel haar mannetje staan.


Deel dit nieuws!