De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Bouw van winkels en woningen ’op’ plek Schuppert Holten

Holten – In het centrum van het dorp Holten verrijst een woon- en winkelcomplex. Er is volgens de gemeente Rijssen-Holten juist op deze plek behoefte aan zowel meer vierkante meters winkeloppervlak als aan woningen. Weliswaar staat elders in het dorpshart winkelruimte leeg, maar de gemeente stelt dat op de zogenoemde locatie Schuppert dorpsontwikkeling noodzakelijk en wenselijk is. Het project kan ter hand worden genomen nu de Raad van State recent de bezwaren tegen het bouwplan afwees. De bouw omvat netto 2.400 vierkante meter winkeloppervlak en 24 appartementen.

Volgens de Raad van State zijn de bezwaren van de eigenaar van het onroerend goed waarin nu de supermarkt Aldi huist ongegrond. De eigenaar (een belegger) vreest dat het pand op de Smitsbelt zal blijven staan zodra de Aldi naar de locatie Schuppert zal zijn verkast. In dat verband werd door de pandeigenaar ook nog aangevoerd dat er momenteel al sprake is van een ruime leegstand van winkels in Holten: meer dan elf procent van het totale oppervlak in het hart van het dorp wordt niet benut. Naar het oordeel van de Raad van State is dit alles geen reden om nieuwbouw tegen te gaan.
 

Deel dit nieuws!