De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Directeur van Twente Milieu toezichthouder Amsterdam West

Enschede - Per direct is directeur Van Winden van Twente Milieu benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Afvalservice West (ASW). Afval Service West draagt als zelfstandige stichting zorg voor de afvalinzameling in het Stadsdeel Amsterdam-West waar 130.000 mensen wonen en 60.000 ton afval per jaar wordt ingezameld. ASW heeft de ambities en resultaten van Twente Milieu in het oog gehad bij het benaderen van Van Winden. Twente Milieu, met zes aandeelhoudende gemeenten in deze regio, geldt als onder afvalinzamelaars als een topspeler.

Van Winden laat in een persbericht optekenen: "Als geboren Rotterdammer, inmiddels al twintig jaar woonachtig in Twente, is het best bijzonder dat ik in Amsterdam mag adviseren over de bedrijfsvoering. In de tot nu toe gevoerde gesprekken met hen, verwachten ze inbreng van mij vanuit de ervaringen die ik heb opgedaan bij Twente Milieu. Ik heb er erg veel zin in!” In zijn nieuwe (neven)functie oefent Van Winden toezicht uit op het beleid van het bestuur van ASW en staat hij de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

Deel dit nieuws!