De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • Almelo waardeert Leemslagen af en wil huizen in kantoren

Almelo waardeert Leemslagen af en wil huizen in kantoren

Almelo – De gemeente Almelo overweegt een nieuwe slag te maken met het afwaarderen van gronden waar ooit woningbouw was gepland. Er is in de uitleggebieden, buiten de stad,  namelijk géén behoefte aan huizen, nu niet en op afzienbare termijn evenmin, aldus de papieren editie van de Roskam. Na een flink deel van Waterrijk aan de Vriezenveense kant van Almelo denkt het college van burgemeester en wethouders nu aan het afwaarderen de gronden in Leemslagen aan de Wierdense kant van Almelo. Het gebied aan de andere kant van het Twentekanaal was ooit in beeld als een luxe villawijk en als een woonwijk voor mensen met boten vanwege de nabijheid van de Leemslagenplas en het Twentekanaal. Het afwaarderen betekent een strop voor de gemeente van 6,5 miljoen euro.

Volgens wethouder Van Marle zal de gemeenteraad te gelegener tijd voorstellen onder ogen krijgen voor herprofilering van gronden. Hij zet, als het om het toevoegen van woningen gaat, vooral in op het verbouwen van leegstaande kantoren. Overigens merkt de wethouder in dat verband op dat  de ombouw van kantoorgebouwen tot wooneenheden niet zomaar kan; hij spreekt over “stroeve" gesprekken met investeerders en ontwikkelaars. Een voorbeeld van zo’n transitie is het plan van ontwikkelaar Urban Interest de verdiepingen boven het voormalige V&D tot appartementen te verbouwen. Ook de ombouw van het voormalige meisjesinternaat Alexandra tot circa negentig wooneenheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten en bedrijfsruimtes voor starters past in het nieuwe beleid.

Deel dit nieuws!