De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Sluiting twee openbare basisscholen in Hengelo onafwendbaar

HENGELO - Het bestuur van Stichting Primato Hengelo voor openbaar basisonderwijs heft de scholen De Timp en Drienermarke op en de gemeenteraad zal daar morgen mee instemmen. Het aantal leerlingen op beide scholen is de laatste jaren sterk gedaald en de prognose voor beide scholen laat een verder dalend beeld zien.

Sinds januari 2015 kan een stichting voor openbaar onderwijs zelfstandig besluiten een school te sluiten. De gemeente kan vervolgens de mogelijkheidheid aaanwenden de school zelfstandig in stand te gaan houden. Primato heeft vervolgens de plicht om de gemeenteraad te vragen of de scholen moeten worden overgedragen aan de gemeente Hengelo.

De vermindering van het aantal leerlingen bij de scholen van Primato is al jaren gaande, wat minder rijksvergoeding betekent, relatief meer overheadkosten en extra druk op de onderwijskwaliteit. Het gaat om een afname van bijna achthonderd leerlingen in ruim vijf jaar en een vermindering van tien procent aan onderwijskrachten.

Wonen in gebied De Spinde te Hardenberg met smeerolie HMO

HARDENBERG - De gemeente Hardenberg en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) willen De Spinde in het centrum van Hardenberg een impuls geven. De bedoeling is dat de detailhandel daar verdwijnt en dat er vervolgens woningen verrijzen, met de mogelijkheid wonen te combineren met werken. De gemeente heeft de voormalige Rabobank al gekocht en HMO heeft provinciaal geld dat kan worden ingezet om ontwikkelingen in gang te trekken.

Volgens wethouder Breukelman gebeurt de transformatie in overleg met de ondernemers en vastgoedeigenaren.Het gemeentebestuur wil komen tot een compacter kernwinkelgebied compacter maken, waaarin Voorstraat/Oosteinde, Markt, Fortuinstraat en Van Wevelinckhovenplein vormen de spil moeten zijn. Omliggende gebieden worden getransformeerd tot locaties voor wonen, werken of voorzieningen. Minder vierkante meters en meer te beleven.

De Spinde is één van de gebieden die volgens de detailhandelsstructuurvisie worden omgevormd. De uitstraling en functie van dit gebied zouden niet meer aansluiten op de omgeving. In het winkelcomplex zijn nu nog ondernemers gevestigd. Breukelman die voor het CDA wethoudert met de erfenis van partijgenoot Prinsse: 'Onze ambitie is ze te verplaatsen naar het kernwinkelgebied en eventueel de detailhandelsbestemming te verwijderen.' De wethouder ziet er wel mogelijkheden voor zakelijke dienstverlening, cultuur en zorg, alles in combinatie met wonen.

Overschot van 3,1 miljoen in Dinkelland geeft een vertekend beeld

DENEKAMP – De gemeente Dinkelland boerde afgelopen jaar goed en noteerde een voordelig saldo van 3,1 miljoen, waar met name het CDA over borsttrommelt. Volgens voorman Jogems der christendemocraten laat het voordelig saldo zien dat de nieuwe coalitie, die vorig jaar na de breuk met Lokaal Dinkellland ging regeren, de gemeente geen windeieren heeft gelegd. 

De overige partijen, inclusief de tot de coalitie toegetreden VVD, hebben dit beeld op zijn minst genuanceerd. Het overschot over 2017 is vooral toe te schrijven aan de verkoop van de aandelen die de gemeente Dinkelland had in het drinkwaterbedrijf Vitens. Dit aandelenpakket leverde de gemeente 3,7 miljoen op, Ergo, de andere fractes dan het CDA, stelllen dat zonder die verkoop de gemeente Dinkelland een verlies van zes ton zou hebben geleden.

meer volgt

 

Overigens XVI

Even brulde vanavond de Nederlandsche Leeuw over het Amaliaplein. Spreekwoordelijk. Ik had daar bij de dorpspomp een onderhoud met de man me wie ik onregelmatig de vaderlandse én de internationale handel en wandel beschouw, met zwarte koffie en witte wijn. Dat moet dan wel bij Willem IV zijn, wat ook zo was.

Het ging over de Roskam, over Twente, over Nederland en over de rest van de wereld. De man met wie ik dit alles doorschouwde had het eerst over Elisabeth met wie hij Leeuw terug in zijn hempie wil laten staan, althans digitaal, waarbij hij de namen noemde van Thierry Baudet, Wierd Duk en Lianne Marijnissen, mannen en vrouw van stavast, in zijn vormgevende woorden. Het kwam er zo ongeveer op neer dat we van het gereutel, getuttebel en gepolder af moeten opdat de vaderlandse politiek er weer toe gaat doen. Onafhankelijk denken.

Het is nu in dit land een eenheidsworst, waarvan de slager vlees noch vis ter beschikking heeft, wat een zouteloos en zoetsappig allegaartje oplevert. Links moet weer links zijn en rechts weer rechts, dus niet dat gezeur over gender-me-zus-en-gender-me-zo met overal regenboogkruisingen. De essentie kent noch duldt fratsen uit armoe van geest.

En inderdaad, daar hoort een geharnaste krant bij, maar kranten zijn tegenwoordig legbatterijen, elk ei even klein en alles voorgeprogrammeerd. Terwijl een een staatsbestel juist beter gedijit bij een zelfdenkend perswezen. Zolang in dit land tegenover tien journalisten 150 voorlichters staan, kan de Leeuw brullen wat'ie wil zonder dat er iemand warm of koud van wordt, en blijven we kommervol vootkeutelen met genderdiscussies en polderpraat. 

Tubbergen en Dinkelland akkoord met geld voor sluiten Regiodeal

TUBBERGEN/DENEKAMP  - De gemeenten Tubbergen en Dinkelland doen mee aan een het streven een Regiodeal voor Twente af te sluiten. Er zou in regionaal verband een gezamenlijke aanvraag moeten worden gedaan om in aanmerking te komen voor subsidie. De aanvraag wordt ingediend onder de vlag de 'Agenda voor Twente' (transitie industrie, talent op alle niveaus, inrichting toplocaties en campusontwikkeling, een leefbare en toekomstbestendige regio.

Er ligt in Den Haag zo'n 450 miljoen euro opgetast voor de uitvoering van plannen om de economie en de leefbaarheid en economie van de regio's in den lande te versterken. De provincie Overijssel kan een ondersteunende rol hebben en wil ook graag coördineren, haar raison-d'être. Co-financiering is een voorwaarde om voor rijkssubsidie in aanmerking te komen.

De aanvraag wordt uitgewerkt door een gevormde werkgroep Regiodeal, waarvan burgemeester Van Veldhuizen van Enschede in zijn functie als voorzitter van de Regio Twente in de 'bestuurlijke kopgroep namens de Twentse gemeenten zal plaatsnemen'. Gesproken wordt over 'het organiseren van de regionale cofinanciering vanuit de gemeenten'.

Het colleges van burgemeester en wethouders  in Tubbergen en Dinkelland pleiten er wel voor dat tenminste één dagelijks bestuurder namens de Twentse plattelandsgemeenten zal deelnemen aan de beraadslagingen over vorm en inhoud van een Regiodeal.

Deel dit nieuws!