De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Nieuwbouw op 't Lochter te Nijverdal voor bedrijf huisdiervoeding

NIJVERDAL – De gemeente Hellendoorn heeft 1,6 hectare op bedrijvenpark ’t Lochter in Nijverdal verkocht aan het echtpaar De Weerd dat er nieuwbouw voor Farm Food gaat realiseren. Het familiebedrijf voor de verkoop van voeding voor huisdieren zal aan de Baruch de Spinozastraat nieuwbouw realiseren.

Farm Food, opgericht in 1982 door het echtpaar De Weerd, groeit vooral sinds deze eeuw. De nieuwe plek op 't Lochter zou verdere expansie mogelijk maken. Overigens is de nieuwbouw in fases voorzien. Het bedrijf experimenteerde de afgelopen jaren al veel met innovatieve vormen van hondenvoer, zoals de opzet van een versvlees-lijn.

Er werken bij Farm Food ook mensen een arbeidsbeperking, afhankelijk van de orderportefeuille vijftien tot twintig medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening Soweco. De verwachting is dat dit aantal zal stijgen na de opening van de nieuwe vestiging. De bewuste keuze om als reguliere commerciële onderneming te werken met mensen met een arbeidsbeperking maakt Farm Food tot een bijzondere onderneming. Wethouder Walder laat in een persbericht noteren: ‘Het bedrijf past dan ook prima op 't Lochter waar tussen de natuurgebieden van het Reggedal en het Wierdense Veld breed wordt ingezet op duurzaam ondernemen. En die duurzaamheid concentreert zich bij Farm Food, naast duurzaam bouwen, met name op arbeidsomstandigheden en –voorzieningen die worden toegesneden op de mogelijkheden van de mensen.’

Meer mannen in Twente/Achterhoek slachtoffer seksueel geweld

ENSCHEDE – Bij het Centrum Seksueel Geweld in Twente/Achterhoek in Enschede is twaalf procent van de slachtoffers van seksueel geweld man. Het zijn jonge jongens en volwassen mannen, zowel heteroseksueel als homoseksueel. Volgens projectleider Vlutters valt uit de cijfers op te maken dat het centrum ‘beter zichtbaar en vindbaar’ is. Ze zegt: ‘Voor onze doelgroep is dit ontzettend belangrijk. Bij voorkeur geven wij binnen zeven dagen professionele hulp, omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint.’

Ook de politie heeft meer kans om sporen te vinden als zo snel mogelijk een forensisch medisch onderzoek wordt gedaan. Vlutters zegt dat seksuele mishandeling van mannen nog in de taboesfeer zit.: ‘Ik wil het graag benoemen omdat ik blij ben dat ook jongens en mannen zich melden. Schaamte zorgt überhaupt al voor een drempel en bij deze groep is de drempel nog groter.’ Volgens haar valt verder op dat er vorig jaar vaker forensisch medisch onderzoek verricht is. De helft van alle slachtoffers die zich hebben gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld heeft ook een forensisch medisch onderzoek ondergaan. ‘Dit onderzoek kan een aangifte ondersteunen in de bewijslast indien het tot een strafzaak komt', zegt Vlutters.

Bij het Centrum Seksueel Geweld in Twente/Achterhoek werkt een team van deskundigen, waaronder artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Er wordt in Enschede binnenkort volgens Vlutters een nieuwe onderzoekskamer ingericht zodat er nog beter sporenvrij gewerkt kan worden tijdens het afnemen van een forensisch medisch onderzoek, uitgevoerd om bewijsmateriaal zoals dna-sporen vast te leggen.

Drie voetbalclubs verhogen druk op politiek Rijssen over accommodatie

RIJSSEN - Een delgatie van de voetbalclubs Rijssen Vooruit, RKSV en Sportclub Rijssen gaat deze week met raadsfracties in de gemeente Rijssen-Holten in conclaaf om duidelijk te maken dat er een sportpark moet komen in de nieuwe woonwijk Opbroek. Tot nu toe zouden vooral de drie christelijke collegepartijen SGP, ChristenUnie en CDA de boot afhouden, en zou de vierde coalitiepartij GemeenteBelangen zich er met tegenzin bij neergelegd hebben.

In de onderhandelingen over een nieuw college kan dit veranderen. Dat zou volgens de drie voetbalclubs ook op inhoudelijke argumenten dringend noodzakelijk zijn. Ze hopen daarvan nu ook SGP, ChristenUnie en CDA te kunnen overtuigen.

Alle drie de verenigingen willen een fusie, wat tot een tweede grote zaterdagvoetbalclub in Rijsen zou leiden, naast Excelsior'31, dat op het sportpark De Koerbelt bivak houdt. Ook heeft Sportclub Rijssen er al zijn accommodatie. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt tot nu toe dat al het voetbal er moet worden geconcentreerd op De Koerbelt, maar de clubs wijzen erop da dit onmogelijk is omdat daarvoor ook de baan van de hondenvereniging nodig is, maar het huurcontract met die vereniging is net weer voor vijf jaar verlengd. Een ander punt is dat Excelsior'31 groeit als kool en graag de accommodatie van Sportclub Rijssen erbij zou willen hebben.

Verder is een nieuwe accommodatie aan de andere kant van Rijssen nodig om de fusie der drie genoemde clubs doorgang te laten vinden, want Rijssen Vooruit heeft de velden en opstallen aan Wierdensestraat/Stokmansweg weliswaar verkocht aan een projectonwikkelaar die daar huizen wil bouwen. De deal is echter alleen mogelijk bij een vervangend sportpark, want Rijssen Voooruit kan schermen met het 'eeuwigdurend recht' (van de familie Jordaan) om op de huidige velden te voetballen. De gemeente op haar beurt ziet wel iets in woningbouw aan dit deel van de Wierdensestraat, omdat het de entree van Rijssen zou verfraaien.

Dat kan alleen als de bestaande accomodatie van RKSV aan de Enterstraat het domein wordt van de fusieclub; zonder deze accommodatie komt er zelfs geen fusie. RKSV beschikt over twee velden, waarvan er één eigendom van de parochie van de Heilige Dionysius en één van de gemeente Rijssen-Holten. Er is ruimte genoeg voor uitbreiding, mogelijk in relatie met de scholengemeenschap Reggesteyn en de skeelerclub Rijssen die er een baan heeft liggen.

 

 

 

Van der Kolk sluit definitief burgemeesterschap Twenterand niet uit

VRIEZENVEEN – Ze zegt niet op voorhand nee als waarnemend burgemeester Van der Kolk van Twenterand de vraag krijgt of ze een benoeming zou aanvaarden indien de gemeenteraad haar waarnemerschap wil omzetten in een ‘vaste aanstelling’. Dat liet ze weten in een politiek programma van DeltaFM. ‘Zo lang ik hier nodig ben, ben ik hier’, aldus Van der Kolk, die over Twenterand spreekt als over ‘een hele mooie gemeente’. ‘Ik ga gewoon mijn eigen gang.’

Bijna een jaar geleden trad Van der Kolk in Twenterand aan als opvolger van de na aansporingen van gemeenteraad en commissaris des konings vertrokken burgemeester Visser die naar Katwijk vertrok. De 64-jarige Van der Kolk kan ook nog zeker een volle periode mee. Ze was eerder raadslid in Harderwijk voor de ChristenUnie benevens statenlid en gedeputeerde in Gelderland.

Naar eigen zeggen heeft Van der Kolk het zeer naar de zin in de gemeenterand, ofschoon die als moeilijk te boek staat vanwege de uiteenlopende identiteiten, mentaliteiten der hoofdkernen Vriezenveen, Den Ham, Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveenschewijk. In dat verband spreekt ze over 'kernen met pit' en over een gemeenteraad waar ze 'trots' op is. Hetzelfde geldt haars bedunkens voor 'burgers en ondernemers' der gemeente Twenterand. Het is volgens haar nu eerst aan de lokale volksvertegenwoordiging om een profiel te maken van de gewenste ambtsketendrager .

Hermans gaat naar formatiefase in Enschede, samen met Luizink

ENSCHEDE - De fracties van BBE, D66, VVD, Christenunie en Groenlinks, die als eerder gemeld het nieuwe college willen vormen hebben (waarbij GroenLinks de plek inneemt van het CDA) gan formeel formeren. Dat gebeurt onder leiding van ex-burgemeester Hermans van Almelo (nu waarnemend burgemeester in Oud-Beijerland) en directeur-bestuurder Luizink van Roessingh Research & Development.

Hermans voerde met ROC van Twente-bestuurder Vos ook de verkennende gesprekken met alle fracties en gaat zich nu Luizink richten op besprekingen met vijf fracties die het een Akkoord op een akkoordje willen gooien.

Uit het verslag van de informateurs is volgens een persbericht gebleken 'dat er een brede wens bij de partijen is voor een constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie. Dat zou vragen om een coalitieakkoord op hoofdlijnen met voldoende ruimte voor inbreng van de oppositie. Het coalitieakkoord vormt samen met het Enschede Akkoord het bestuursakkoord voor de periode 2018-2022.

Deel dit nieuws!