De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens LXXVII

Geen betere premiers dan dode premiers. Daar wil ik het over hebben. En over mijn mening dat het gesprek interessanter is dan de mening.

Bij het verscheiden vandaag  van Wim Kok was ook hij de beste minister-president die we ooit hebben gehad. Dat waren trouwens zijn partij- en ambtgenoten Willem Drees en Joop den Uyl trouwens ook toen ze net overleden waren. Van die drie is in mijn perceptie Den Uyl favoriet, maar dat ligt meer aan mijn jeugdsentiment dan aan zijn vaardigheid. En aan mijn overtuiging dat vadertje Drees en ome Joop er, denk ik, niet over gepeinsd zouden hebben zich voor veel geld een commissariaat van een bankbovenbende te laten aanleunen. 

In het heldere denken zie ik nog steeds het silhouet van Joop den Uyl.  Bij een bezoek aan Twente heb ik hem voor een mudvolle zaal van De Hagen geïnterviewd, in een zaal vol 'gastarbeiders' voor wie hij God was. Ook zijn tijdgenoten Van Agt en Lubbers heb ik geïnterviewd (Van Agt nota bene in diens dientauto na een verkiezingsbezoek aan Nijverdal), maar Den Uyl staat me het meest bij doordat hij zei meningen genoeg te hebben, maar het gesprek 'veel intessanter' te vinden dan welke mening dan ook. Het zal zijn zwakte zijn geweest, want hij heeft weinig bereikt, minder dan zijn tijdgenoten en opvolgers Dries van Agt en ook al overleden Ruud Lubbers, die wielrennen respectievelijk schuinmarcheren belangrijker vonden dan idealen nastreven, en die het 'vak' nota bene leerden in het eerste (en enige) kabinet Den Uyl.

De beste premier van Nederland is trouwens Pieter Cort van der Linden, een liberaal die in het tweede decennium een minderheidskabinet aanvoerde van links en rechts teneinde het autonoom denken te bevorderen, het politieke gesprek te voeren en impasses te doorbreken. Er kwam honderd jaar geleden een  einde aan, waarna het pappen en nathouden een eeuw zou sudderen. Laat daar het gesprek over gaan, is mijn mening, maar ik sta open voor een interessant gesprek over afschaffing van provincie, waterschap en de Eerste Kamer.

 

devorderen 

 

Kavelruil aan de keukentafel voor plattelandskernen Hof van Twente

AMBT-DELDEN – De gemeente Hof van Twente sleutelt al jaren aan plannen voor vrijwillige kavelruil en nu is het ‘project’ in Veldhoek in volle gang. Mét succes! Tot nu toe is er in dit gebied ruim zestig hectare van eigenaar gewisseld, wat volgens de gemeente een groot succes mag heten.

Het idee is gronden uit te ruilen ten gevolge waarvan alle gebruikers en functionaliteiten meer tot hun recht komen. Er staat nu in Zeldam en ommelanden een kavelruilproject op stapel. Dit gebied ligt in de gemeente Hof van Twente rondom Ambt-Delden, Goor en Enter. Op basis van signalen uit het gebied zien agrariërs en de kavelruilcommissie mogelijkheden om verbeteringen te realiseren. Het volgende gebied is Markvelde.et streven is gericht op grotere huiskavels, meer ruimte voor beweiding, minder kosten en afname van landbouwverkeer op de openbare weg, wat ook de vereersveiligheid dient.

Er staan onder regie van de provinciale organisatie Stimuland zogenoemde gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken op stapel, waarvoor Overijsselse en Europese subsidie is verkregen. Er vindt dinsdag een openbare bijeenkomst plaats in Gemeenschapscentrum ’t Kempe te Ambt Delden.

 

Bouw en betaling van De Passie te Wierden nog in nevelen gehuld

WIERDEN – De raadsfracties van VVD en PPW in de gemeente Wierden vrezen dat de kosten van de bouw van de school De Passie uit de hand lopen. Het is wethouder Braamhaar nog niet gegeven klip en klaar te antwoorden op vragen over grondverwerving, de combinatie met ee sportaccommodatie en de toedeling van de kosten.

meer volgt

Overigens LXXVI

We hadden het gisteren al even over hem, Rein Kroes, Cees Elzenga en ik, op een terras aan de Oude Markt, waarom precies weet ik niet, want het is vandaag pas de sterfdag van Harry Bannink. Hij stierf 19 oktober 1999, vandaag dus precies 19 jaar geleden.

In mijn kinderjaren kende ik hem niet maar wel Ja Zuster, Nee Zuster en Farce Majeure, in de jeugd van het verwende nakomertje wist ik niet van het bestaan van Bannink, wel van Ome Willem en Meneer Aart, geen van allen hadden bestaan als Bannink niet de toondichter hunner teksten zou zijn geweest. En dat geldt voor veel uitvoerende artiesten, onder wie Jenny Arean en Joost Prinsen op wie ik in de genoemde jaren van de onschuld al fan was vanwege hun hoedanigheid als Meisje met de Blauwe Hoed respectievelijk Erik Engerd. Tot op de dag van vandaag.

Een van de grootste Nederlandse componisten van de vorige eeuw wordt de in de Lipperkerkstraat geboren Bannink genoemd. Daar heb ik onvoldoende zicht op en kennis van, ik ben van de verhalen, waarin  Bannink tot leven komt, lees de neerslag van gesprekken die Ton Ouwehand met uitvoerende artiesten heeft gehad en in het boek 'Toonzetter' bundelde. Raadpleeg ook eens de podcast waarin Gijs Groenteman van alles en meer verzamelt wat Bannink aanbelangt.

Op dat terras ging het over de vergeefse pogingen het Muziekcentrum in Enschede naar Bannink vernoemd te krijgen, naast het naar zijn kompaan kompaan Willem Wilmink vernoemde Theater. Ik begreep dat directeur Hartman er niks voor voelt omdat Harry Bannink te onbekend zou zijn, zeker bij jongeren. Judith wie? Wie bekender is dan zij moet onthoofd, van Holifernus tot Harry Bannink. Angst voor de schaduw. En overigens, gaat de directeur over de naam óf de eigenaar/grootgeldschokker Enschede?. Precies, dus wat let de gemeenteraad om die opdracht in november te verstrekken? En dan over een jaar, 19 oktober 2019 een plechtigheid (onthulling naambord) met een groot Harry Banninkfeest onder auspiciën van Ouwehand en Groenteman.

 

Kritische vragen coalitiepartijen Enschede over Kees Smit in Almelo

ENSCHEDE/ALMELO – De twee grootste coalitiepartijen BBE en D66 in de gemeenteraad van Enschede vinden dat de komst van Kees Smit Tuinmeubelen naar XL Park aan de A35 in Bornerbroek/Almelo op gespannen voet staan met de afspraken die de aandeelhouders van dit regionale bedrijvenpark.

Een logistiek centrum met een kantoor past volgens BBE en D66 in Enschede nog wel op XL Park, maar een experience center en een winkel zouden buiten de kaders vallen. Ze stellen om die reden vragen over het bouwplan aan het college van burgemeester en wethouder van Enschede.

XL Park, ooit begonnen als Regionaal Bedrijvenpark Twente (RBT) met als aandeelhouders de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo de provincie Overijssel (elk 23 procen) plus de gemeente Borne (acht procent), heeft na jaren van tegenslagen en tekorten de wind in de zeilen. De doelstelling was een bedrijventerrein voor zwaardere industrie, logistiek en transport op grote kavels. Daar zijn de afgelopen jaren onder druk van de economische malaise tal van concessies aan gedaan, en voor Enschede, althans de raadsfracties van BBE en D66, zijn ze nu te veel doorgeslagen.

‘Dit besluit lijkt de deur open te zetten voor meer wensen van potentiële vestigers die niet binnen de afspraken passen’, aldus beide partijen die precedentwerking vrezen. 'Kan het college aangeven waarom bijvoorbeeld een willekeurige winkel- of fastfoodketen geen aanspraak kan maken op een mooie zichtlocatie aan de A35 als drie van de vijf RBT-deelnemers daarmee akkoord gaan.’

 

Deel dit nieuws!