De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Van Hijum onder vuur voor achterhouden informatie lening 7,5 miljoen

ENSCHEDE - Vanwege het achterhouden van informatie wilen Provinciale Staten van Overijssel gedeputeerde Van Hijum aan de tand voelen. Het extra debat vindt plaats op initiatief van de fractie van de PVV. Er zou informatie zijn achtergehouden over dubbele petten bij de toekenning van overheidsgeld voor de bouw van Lithium Werks op de Techno Base Twente. Er werd via het Overijsselse investeringsbedrijf OostNL een lening van 7,5 miljoen verstrekt.

Onlangs bleek dat commissaris Braaksma van OostNL ook commissaris is bij Lithium Werks. Braaksma is daarenboven voorzitter van Twente Board. De verknoopte belangen hadden duidelijk moeten zijn, vindt de PVV, die in deze opvatting de steun van een meerderheid in de statenzaal heeft, waardoor het voorzichtig opereren wordt voor Van Hijum om het vege lijf te redden. Met 'foutje jammer, volgende keeer beter' komt de gedeputeerde, die zowel Economie als Financiën in portefeuille heeft én over een klein half jaar bij de statenverkiezingen lijsttrekker van het CDA, niet weg.

Dinkellanders hoog op conceptlijst PvdA voor Staten van Overijssel

DINKELLAND/HENGELO - Voor de statenverkiezingen in Overijssel staan bij de PvdA de kandidaten uit Twente en de rest van de provincie om en om in de kopgroep. Opvallend is dat na het zittende statenlid Wissink uit de gemeente Hof van Twente, eerder al gekozen tot lijsttrekker, twee kandidaten uit Dinkelland de plekken drie en vijf bezetten, te weten de nieuwkomer Slots en Koehorst. Op plek zes staat trouwens ook een Tukker, namelijk het gewezen Hellendoornse raadslid Paalman.

De huidige fractievoorzitter De Bree (Laag Zuthem) en nummer twee Beukers (Westerhaar)  één en twee zijn niet herkiesbaar. De Bree is wel een der kandidaat-gedeputeerden (als de partij ervoor in aanmerking komt) , de tweede wil een gooi doen naar een zetel voor de PvdA in de Eerste Kamer. 

Opvallend is ook dat er nogal wat 'oude' kandidaten op de lijst staan, met als meest prominente politci de voormalige wethouders Timmer en Otten uit Hengelo. Ze fungeren als lijstduwers, maar kunnen voldoende voorkeurstemmen vergaren voor een zetel. Timmer was raadslid in Hengelo, lid van de Tweede Kamer en wethouder in Almelo. Otten wethouderde in Hengelo en trad naderhand toe tot het landelijke partijbestuur van de PvdA. Ook de zestigplus-kandidaten Gerritsen uit  Almelo en Kokkeler uit Enschede en Van der Meulen uit Rijssen en Dalhuisen uit Holten (al eerder statenlid) staan op de lijst alsmede zeventigers Stapel uit Almelo, Relker uit Hengelo en Velterop uit Rijssen-Holten. 

Overigens LXXVIII

'Ach', voegde Freek mij toe, 'je bent geen onaardige kerel, maar niet goed bij je hoofd.' Naar ik vrees heeft hij het gemeten naar zijn maatstaven bij het goede eind. Hij heeft geld, geluk, gezin en gewin. We kunnen het prima vinden, zien elkaar weinig, maar hebben altijd veel te bediscussiëren, vaak via de mail, soms face-to-face. Over geloof, hoop en liefde, over politiek, werk en leven.

Freek leest deze stukjes en geeft gevraagd en vooral ongevraagd zijn reactie. Hij schreef vandaag dus dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. En dan bedoelt hij niet wat er in mij hoofd gebeurd is, maar wat er ook voordien al vanuit dat zenuwcentrum via mijn rechterhand naar het toetsenbord wordt geleid. Als ik in zijn optiek onzin schrijf, zegt hij dat, maar hij vindt vooral dat ik het schrijven te gelde moet maken, en noemt dat soms vermarkten, waarmee hij bedoelt dat ik er geld voor moet vragen. Nu ben ik niet tegen mensen die mij willen betalen voor mijn schrijven, ook wervend, maar wel tegen pennen met stroop en suiker. Stik in je rijkdom, ik ben voor Knillis en tegen Vullis.

Vorige week trof ik Freek in Hengelo. Hij kon me aan een baantje helpen, want een vriend van hem heeft een reclamebureau en zoekt een advertorialschrijver. Vier dagen in de week voor drieduizend euro in de maand. Ik zou meteen uit de problemen zijn. Hij schudde zijn hoofd toen ik pertinent weigerde. Ik ben namelijk geen onaardige kerel, maar ook niet op mijn achterhoofd gevallen. Wie een tekst wil kan me benaderen, maar ik ga over wat ik schrijf, dat is hoofdzaak.

Losser positief over voorbereiding om Münster in Twence te loodsen

LOSSER - Het college van burgemeester en wethouders te Losser stelt de gemeenteraad voor een communale overeenkomst met Münster aan te gaan, die uiteindelijk zou moeten leiden tot toestemming van de Duitse toezichthouder voor de verwerving door Münster in Twence.

Het 'gewenste aandeelhouderschap van Stadt Münster in Twence' is opgrond van verschillen in wet- en regelgeving tussen Duitsland en Nederland nog niet mogelijk. Een communale overeenkomst kan voorshands soelaas bieden. De overeenkomst behelst het over een weer leveren van afval met ingang van 1 januari 2019.

De afvalverwerker en energieopwekker Twence, met vestigingen op de Boedershoek in Hengelo en de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt te Zenderen, is eigendom van de veertien Twentse gemeenten, waarvan er twee, te weten Almelo en Oldenzaal, hun aandelen te gelde willen maken. In principe kan Münster die aandelen overnemen. Daar heeft vooral burgemeester Van Veldhuizen van Ensche zich de afgelopen tijd sterk voor gemaakt, ook in zijn rol als voorzitter van de Regio Twente. Het college van Losser ziet het  dus wel zitten.

Timberland breidt fors uit op XL Park aan A35 bij Bornerbroek/Almelo

BORNERBROEK/ALMELO - Het fashionbedrijf Timberland breidt het distributiecentrum op XL Park Twente aan de A35 bij Bornerbroek in Almelo uit met 1,3 hectare, waarmee het Europese ditributiecentrum vn het Amerikaanse concern een totale omvang van 5,2 hectare bestrijkt.

De projectontwikkelaar Aspen Real Estate Investments bereidt in samenwerking met APF International en Timberland de uitbreiding voor. Er is ondertussen een huurovereenkomst getekend voor zowel de uitbreiding als verlenging van het bestaande deel.

Aspen tekende met XL Park Twente een erfpachtovereenkomst om de uitbreiding op het naast gelegen kavel van 19.300 vierkante meter te realiseren. Het aannemersbedrijf Systabo is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe distributiecentrum.

Deel dit nieuws!