De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Zorg bij VVD over mogeliijk risico bij sloop pur-woning Vriezenveen

VROOMSHOOP - De sloopwijze van het zogenoemde Purhuis van de familie Keijzer aan de Hofmansweg heeft volgens de fractie van de VVD in Twenterand 'wederom nogal wat verontwaardiging' bij de bevolking teweeg gebracht. Er is onrust over de gevolgen voor de volksgezondheid vanwege het vrijkomende pur dat giftige gassen zou verspreiden.

Het huis is afgebroken omdat de bewoners ziek werden. Dat is reden voor onrust in de buurt. Tegen deze achtergrond vraagt leidsman Kobes van de liberale fractie of de gemeente bij het verlenen van de vergunning zich realiseerde dat het hier om bijzonder bouwafval gaat waar iets mee mis is gegaan. 'Is er rekening mee gehouden dat dit geen gewoon bouwafval zou kunnen betreffen, maar mogelijk chemisch afval? Is er vooraf contact geweest met professionals op het gebied van verwijderen van dergelijk chemisch afval?', wil Kobes van het college weten.

Een woordvoerder van het college van burgemeester en wethouders heeft ondertussen medegedeeld dat de familie wier huis het betreft het bouwafval maandag moet hebben afgevoerd en dat dit anders op kosten van de familie zal gebeuren. Er vindt maandag een inspectie plaats.

Overigens XX

Op de brug kijk ik vaak naar de visplek aan het kanaal en zie ik daar meestal die jongen die had leren vissen naast zijn vader op de oever van de kreek bij Dalvoorde en het Ganzendiep bij Kampen. Hij zit er vaak als ik passeer, die jongen met zijn hengel, de fiets in het talud, fles frisdrank naast zijn vissersstoeltje, een knaap nog, in een tienerjas, zijn tas met oud brood en zijn schepnet onder handbereik. De ene keer schat ik hem tien, de andere keer dertien, soms vijftien.

Hij heeft het waas van de jongen is die zich bij tijd en wijle afzondert, alleen wil zijn, een jongen die in gedachten een brasem of liever nog een karper aan de haak slaat, in elk geval geen voorntje of erger nog een snottebel. Een brandende ambitie in een slungelige constructie.

Ik zie  een jongen die wel weet wat hij wil, maar nog niet of hem dat ook gaat lukken. Hij is een Einzelgänger, tussen zijn tiende en dertiende zeker van wat zijn doel, maar onzeker over hoe dat te bereiken, hoe te worden wat hij wil zijn. Als ik hem zo zie weet ik dat het voor elkaar komt.

Begin renovatie en nieuwbouw zwembad Dorper Esch in Denekamp

DENEKAMP  - De renovatie en nieuwbouw van het zwembad Dorper Esch in Denekamp is vandaag officieel begonnen. Voorbereid en bestuurlijk in kannen en kruiken gegoten door voormalig wethouder Stokkelaar ging wethouder Brand aan de haal met het startsein voor de sloop van het oude recreatiebad.

De wethouder overhandigde als symbolische actie de sleutel van de deur naar het recreatiebad aan ondernemer Weusthof van aannemersberijf Niehof uit Lattrop dat met Leferink Architecten uit Denekamp en Lammerink Installatiegroep uit Ootmarsum het lokale bouwconsortium Noabers vormt. Deze drie bedrijven zullen Dorper Esch renoveren in combinatie met nieuwbouw.

‘Vol vertrouwen overhandig ik de sleutel aan Noabers’, aldus de wethouder in een persbericht. De opening is voor eind volgend jaar voorzien.

Noabers heeft een prachtig plan uitgewerkt voor de renovatie en nieuwbouw van de Dorper Esch. Ik wens jullie veel succes met de bouw. Graag ontvang ik eind 2019 de sleutel weer om het vernieuwde Dorper Esch te kunnen openen!” aldus wethouder Brand. Het huidige wedstrijdbad en het doelgroepenbad blijven de komende tijd overigens gewoon open.

SP in Enschede vreest effecten extra lasten corporaties sociale huur

ENSCHEDE – De raadsfractie van de SP in Enschede maakt zich zorgen of de woningcorporaties nog kunnen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht om voldoende betaalbare huurwoningen te bouwen, en het opknappen van woningen in Enschede.

De fractie wijst in vragen aan het college van burgemeester en wethouders op het voornemen van het kabinet de corporaties een miljard aan extra belastingen op te leggen. Dat zou ten koste gaan van investeringen in goede betaalbare woningen. De extra belasting voor corporaties geschiedt in het kader van het tegengaan van belastingontduiking, maar volgens de SP laten Frankrijk en België zien dat vrijstelling voor corporaties mogelijk is.

Verder wijst het raadslid Futselaar van de SP in Enschede erop dat de maatregel bovenop de verhoging van de jaarlijkse verhuurderheffing en de extra vennootschapsbelasting komt. Ze wil van het college weten in hoeverre huishoudens in Enschede door dit deel van het regeerakkoord worden geraakt, hoeveel huurhuizen er nu niet worden gebouwd en hoe groot het verminderde investeringsvolume der corporaties überhaupt is.

Overigens XIX

‘Er is niet één resultaat van wetenschappelijk onderzoek, dat ook maar ergens het geloof in de schepper aantast. Mijn geloof in de schepper is er eerder – in verbazing en verwondering – door gesterkt’, aldus professor Lever in een interview dat 5 augustus 1976 in het AD stond. Ik vond het knipsel (dat deed je toen nog: knippen, en ik heb er nóg een handje van, zo snel gaat de evolutie nou ook weer niet) in een doos met artikelen en aantekeningen uit die tijd..

Wat me er destijds toe bracht het artikel van de hand van L.W.J. van Atten te bewaren, weet ik niet, vermoedelijk die ‘eeuwige discussie’ over oerknal versus schepping; mij frappeert nu, 42 jaar later, vooal de naam van de man: Lever. Hij kende de beperkingen van het menselijk leven:: 'Ik heb maar dertienhonderd kubieke centimeter hersens tot mijn beschikking.'

Ik ben met een grote nieuwsgierigheid naar buitenaards leven vervuld, maar ik zal de resultaten van het onderzoek heel rustig en zonder enige spanning afwachten.' Lever bedoelde vermoedelijk dat hij ze in zijn creatietheorie zou inpassen. God heeft de bevindelijkheid van wetenschappelijk onderzoek nodig, denk ik, om Zijn schepping beetje bij beetje telkens beter te begrijpen.

Ik heb geen idee of Lever nog leeft. Hij was in 1976 hoogleraar in de dierkunde aan de Vrije Universiteit, het bolwerk van de gereformeerde staatsman Abraham Kuyper, wat er wellicht aan bijdroeg dat Lever zich als gereformeerd bioloog afficheerde. Hij overleed volgens Wikipedia in 2010 en waar hij nu is weet niemand. Hij komt in het interview niet naar voren als iemand die zich daar druk over maakte; hij zal zichzelf naar ik vermoed ingepast hebben. God hebbe zijn ziel.

Deel dit nieuws!