De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Burgerforum dreigt na één periode al uit college Losser te tuimelen

LOSSER - Een coalitie van CDA, VVD en D66 is de enige coalitie die in Losser op een meeerderheid kan steunen. Dat concludeert informateur Willeme, ex burgemeester van Denekamp/Dinkelland, op basis van de gesprekken die hij met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen voerde. Het zou betekenen dat de lokale parij Burgerforum na één raadsperiode te hebben geregeerd alweer van het collepluche verdwijnt. Zoals het ook de terugkeer van de VVD inluidt.

Het beoogde college is volgens Willeme het resultaat van zijn informatieve onderzoek naar 'de mogelijkheden voor het vormen van een stabiel college dat kan rekenen op voldoende steun in de gemeenteraad en dat recht doet aan de verkiezingsuitslag'.

De voorgestelde coalitiepartners zijn nu in Losser geroepen aan het formele formatieproces in gang te trekken. Mocht het tot een werkbaar 'regeerakkoord' komen, dan zal D66-wethouder Wildschut als enige kunnen blijven zitten (als zijn partij hem weer voordraagt), het CDA moet na het afscheid van wethouder Hassink op zoek naar een nieuwe schepen. Tegenover het wegvallen van de wethouder van Burgerforum staat het aantreden van de wethouder van de VVD.

Hoewel, dat kán een en dezelfde persoon zijn, niet alleen omdat álles kan in Losser, maar ook omdat  wethouder Van Rees vóór hij vier jaar geleden door Bugerforum werd gevraagd naar Lossser te komen wethouder van Haaksbergen was, namens... de VVD.

Provinciaal enthousiasme over energieke banengroei in Overijssel

HENGELO - De 'nieuwe investeringen' in verduurzaming zorgen volgens de provincie Overijssel voor 1.485 tijdelijke en 94 structurele arbeidsplaatsen in deze provincie. Dat meldt de voorlichtingsbrigade van gedeputeerde Traag van Duurzaamheid, Energie en Milieu. Sinds dit jaar is het Energiefonds revolverend, wat wil zeggen dat terugbetaalde leningen opnieuw worden geïnvesteerd.

Mede dankzij het Energiefonds Overijssel zou vorig jaar vierhonderd miljoen aan investeringen mogelijk zijn gemaakt, waarbij vanuit het provinciale fonds 180 miljoen werd vrijgespeeld voor duurzame projecten en bedrijven in de provincie. De aldus gerealiseerde energiebesparing zou overeenkomen met het jaarlijkse energieverbruik (gas en elektriciteit) van ongeveer 46.000 huishoudens. De doelstelling van het beleid is in 2050 een energieneutraal Overijssel.

Traag zegt in het perscommuniqué dat het Energiefonds Overijssel 'al vijf jaar een onmisbare bijdrage aan de omwenteling naar energiebesparing en het gebruik van nieuwe, schone energie' bewerkstelligt. Ze toont zich tevreden over inspanningen en resultaten. 'Ook afgelopen jaar zijn weer mooie projecten naar realisatie geholpen. Ik ben blij dat we als provincie Overijssel de stap hebben kunnen maken naar een revolverend fonds. Dat betekent dat bedrijven en instellingen ook de komende jaren een beroep op Energiefonds Overijssel kunnen doen voor projecten op gebied van nieuwe energie.'

 

Nood bij FC Twente punt discussie bij collegevorming in Enschede

ENSCHEDE - Bij de formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders in Enschede zal de huidige situatie bij FC Twente nadrukkelijk meespelen. De gemeente verlengde vorig jaar een lening van zeventien miljoen euro aan FC Twente en beslot daarenboben garan te staan voor dik acht miljoen. FC Twente betaalt 4,75 procent rente over de lening.

Bij een eventuele (nu reële) degradatie van FC Twente uit de eredivisie zal de club minder de tering nog meer naar de nering moeten zetten en de vraag is dan wát de gemeente nog terugziet van de geleende miljoenen en wat de gevolgen zijn voor de garantstelling. Daar komt bij dat de club rekening moet houden met een aanslag (naheffing) van de Belastingdienst.

In de gemeenteraad stemden SP, GroenLinks en Enschede Anders tegen de overheidssteun voor FC Twente. Een ruime meerderheid ging akkoord met de verlengde lening omdat de club anders  failliet zou kunnen gaan, wat de gemeente dus zeventien miljoen zou kosten. Deze onheilsprofetie van wethouder Eerenberg van Financiën trok veel fracties over de streep om vóór de herfinanciering te stemmen. Over een dreigende degradatie maakte toen nog niemand zich druk, en daar leek toen ook geen reden toe. Met de garantstelling voor acht miljoen ten behoeve van het aantrekken van een nieuwe lening stemde diezelfde meerderheid vorig voorjaar in omdat 'deskundigen' hadden berekend dat dit de kans op een faillissement zou worden geminimaliseerd.

Het zou zomaar kunnen dat de vorming van een nieuw college in de gemeente Enschede, voorzichtig uitgedrukt, langer gaat duren dan de vaderlandse voetbalcompetitie.

Maandagavond brengen de informateurs Hermans en Vos verslag uit van hun bevindingen. In de basis staan BBE, D66 en VVD. Of het CDA weer een wethouder mag leveren of vier jaar op de reservebank moet zitten, staat  zoals eerder op deze site gemeld nog te bezien. Mogelijk schuiven PvdA, GroenLinks en/of (weer de) ChristenUnie richting de voorkeursopstelling. 

Museum in rentmeesterij Landgoed Twickel geopend: No Hero

DELDEN - Het museum No Hero in de rentmeesterij van Landgoed Twickel te Delden is dit weekend geopend. Het museum toont een deel van de collectie van de Twentse ondernemer/entrepreneur Steinmeijer. Naast een vaste opdtelling zijn er wisseltentoonstellingen.

De verzameling van Steinmeijer is zeer divers. Zoals veel liefhebbers koopt Steijmeijer op zijn oog. In de eerste expositie staat de stroming 'Neue Wilden' centraal. Voor de opeming was geestelijk vader Luciano Castelli van deze beweging naar Delden gekomen.

De in Hengelo geboren Steinmeijer, die meerdere bedrijven leidde, verzamelde de voorbije decades honderden kunstwerken, waarvan er nu 125 zijn tentoongesteld. Hij onderhoudt nauwe contacten met het Rijksmuseum Twenthe te Enschede, dat ook door een Twentse ondernemer van naam en faam werd gefundeerd, te weten de textieltycoon Van Heek.

meer volgt

 

Afronding project Vechtpark in Hardenberg vergt 5,5 miljoen euro

HARDENBERG – De aanleg van het afsluitende deel van het Vechtpark in Hardenberg aan de noordkant van de stad zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. Het park levert volgens het waterschap Vechtstromen ‘een belangrijke bijdrage aan de waterveiligheid’ in het gebied. Daarenboven komen er wandel- en fietspaden in het waterrijke stadspark die aansluiten op het recreatieve en toeristische routes in stad en ommeland. De laatste deelprojecten bij elkaar vergen een investering van 5, 5 miljoen euro. De afsluitende werkzaamheden zullen nog worden besproken in de gemeenteraad van Hardenberg en het algemeen bestuur van Vechtstromen.

Er ontstaat door de aanleg van het Vechtpark nieuwe natuur ontstaan. Het afsluitende deel van het Vechtpark Hardenberg omvat de Baalder Uiterwaard en sluit het gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen af, dat ook deel uitmaakt van het programma Ruimte voor de Vecht van de provincie Overijssel, die daartoe subsidie verstrekte.

Overigens zien Vechtstromen en de gemeente Hardenberg kansen om ook bij Gramsbergen, het noordelijke puntstadje van de gemeente, de Vecht aantrekkelijker te maken voor bewoners en toeristen door water en natuur ruimte te geven. Het gaat om het winterbed van de Vecht tussen de Baalder Uiterwaard en de sluis bij de Haandrik, inclusief het Gat van Joosten. Door de oevers van de Vecht natuurlijker in te richten en een nevengeul aan te leggen langs de Stuw bij de Haandrik worden de waterveiligheid in het gebied. De recreatieve mogelijkheden kunnen worden vergroot met de aanleg van een haventje bij Gramsbergen voor kleine boten.

Deel dit nieuws!