De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens XV

In mijn dagdroom verscheen me een zwarte man met witte ogen. Hij sprak me dwingend-zacht toe, maar ik verstond er geen klap van. Alleen, fluisterruisend: 'Niet doen, blijf hier, hoed je.' Hij droeg geen kleding, maar was evenmin naakt - het klinkt vreemd, en opgeschreven staat het ook vreemd. Ik kan er niks anders van maken, maar koester het raadsel van de sluimerslaap.

Er klonk muziek, zonder dat ik die thuis kon brengen. Het moet, weet ik na raadpleging van de speellijst (Radio 4), het eerste vioolconcert zijn geweest van Bruch in een uitvoering van de violist Vadim Gluzman en het Luzerner Symfonie Orchester onder leiding James Gaffigan.

Van Gluzman en Gaffigan had ik nog nooit gehoord, van Bruch wel. Ik ben een negentiende-eeuwer in de eenentwintigste eeuw. Het meest luister ik naar Schubert en Brahms. En boeken beginnen met Bilderdijk en eindigen met Busken Huet. Sinds bijna vier jaar ben ik platen, cd's en boeken kwijtgeraakt, veel negentiende eeuw. Daar dacht ik aan in de overdagse droom, waarin me een zwarte man verscheen met witte ogen. Nu ik me er bij bepaal: het kan ook een witte man met zwarte ogen zijn geweest die me bezwoer iets niet te doen, me te hoeden en te blijven.

De Eethoek dolgelukkig met overname LifeMeals van De Banier

ALMELO - Er komt een nieuw onderkomen bij voor de Stichting De Eethoek ter verstrekking van gezonde maaltijden op de donderdag ten behoeve van Almeloërs met weinig besteedbaar inkomen. De reden is dat De Eethoek LifeMeals van de Pinkstergemeente overneemt.

Tot nu toe verstrekt LifeMeals elke woensdag en donderdag gratis maaltijden aan diverse (groepen) personen. Er waren uit dien hoofde ook contacten met het particuliere initiatief De Eethoek van het echtpaar Van Baaren en besloten is nu dat het efficiënter is het bereiden van maaltijden op de donderdag aan De Eethoek over te dragen.

De Eethoek kan straks gebruik maken van alle benodigde voorzieningen in een pand dat de doelgroep past. Dat komt komt goed uit omdat het huidige onderkomen van De Eethoek in de sportaccommodatie IISPA niet helemaal aansluit bij de doelgroep, qua letterlijke en figuurlijke bereikbaarheid - eigenlijk te mooi en te massief.

Voorheen was De Eethoek gevestigd in een deel van het speeltuingebouw De Riet-Nieuwland (maar deze ruimte was nodig voor andere doeleinden) en die laagdrempeligheid denken de vrijwilligers van De Eethoek nu terug te krijgen.

Oldenzaal: discussie over noodzaak sociale huurhuizen in toekomst

OLDENZAAL – De sloop van sociale huurwoningen aan de Glindestraat in Oldenzaal past in de voorziene vermindering van het aantal huurhuizen. De woningcorporatie WBO en het gemeentebestuur van Oldenzaal denken dat op termijn de huurbehoefte vermindert, zeker de sociale huur. Vanuit de oppositie klinkt kritiek van de PvdA.

De discussie werd aangezwengeld door eigenaar Kuipers van de supermarkt aan de Glindestraat die er graag een parkeerterrein te laten aanleggen op de grond van vier huurhuizen. De gemeente en de corporatie willen daaraan meewerken, maar de PvdA vindt dat het te snel gaat, temeer daar de huizen nog voldoen en er nog belangstelling voor is.

Bovendien menen de sociaaldemocraten dat een breder perspectief nodig is meen totaalvisie op het wonen in Oldenzaal, met aandacht voor betaalbaarheid en doelgroepenbeleid, waaronder huisvesting voor jongeren, mindervaliden en ouderen. Verder zouden er  voor het honoreren van de parkeerwens van Kuipers alternatieven zijn, zeker tijdelijke.

Overigens XIV

Zojuist hoorde ik op de radio Özcan Akyol in gesprek met Murat Isik. Columnisten onder elkaar. Niet zo interessant. Ik werd uit de wegmijmering getrokken toen ik hoorde over ‘De moeder de vrouw’. Dat is dit jaar het thema van de Boekenweek, wat veel kritiek uitlokte. De vrouw zou hiermee worden weggezet als ‘de moeder’, niet als ‘bijvoorbeeld de huisarts of de postbode’.

Het pand van de CPNB werd beklad, in de geest-slijpende NRC verscheen een open brief van de modieuze literaire nomenklatoera hier te lande, onder wie Saskia Noort die wel kan schrijven, maar vooral beroerd, en Adrie van der Heijden, die zich A.F.Th. noemt. Het beschamendste argument betreft de ‘feitelijke genderongelijkheid in het literaire veld en de maatschappij’. Dolle Mina in de letteren, of zoals dat in Twente heet: Baas in eigen Boek. Dat twee mannen het Boekenweekgeschenk gaan schrijven, onder wie  Librisprijs-winnaar Isik, is volgens de raaskallende stamgasten van Hoppe en De Zwart, in hun verstikkende zelfoverschatting helemáál verschrikkelijk.

Wie het gedicht 'De Moeder de vrouw' leest heeft maakt kennis met een sterke vrouw die ook een sterke moeder is. Ze is een stoere schipper. En ze gelooft in bewarende kracht. Ze is een verbinder. En een manwijf. Haar kind, inderdaad, een zoon, is trots op haar, denkt met weemoed terug aan zijn jeugd als hij in het grastalud bij een nieuwe brug over de Waal ligt, theedrinkend. brugkijkend en vervuld van het landschap wijd en zijd en  -uiteraard - de oneindigheid.

Als je alleen op titels afgaat en de tekst noch inhoud je interesseert, en als  jezelf beter kunt borstkloppen dan penvoeren, ga je quasi-intellectuele boeken schrijven en wat echt niveau heeft naar de mores van de grachtengordel kapittelen. Ach, leefde Gerrit Komrij nog maar.

Het zal wel toeval zijn dat ik vandaag het graf van mijn ouders bezocht. Mijn moeder stierf veertien jaar geleden. Quatorze Juillet. Op een paar botten na zal er materieel niks meer van hen zijn, maar in mij leven ze voort en ik heb soms het idee dat ik steeds meer van hen leer.

Theater Hof 88 in Almelo wil bij zesde lustrum ommelanden binden

ALMELO – Bij gelegenheid van het zesde lustrum van Theater Hof 88 in Almelo is aanleiding voor een jubileumvoorstelling over de afgelopen dertig jaar, gespeeld door Theatre Hotel Courage. Verder wil Theater Hof 88 wil zijn vleugels letterlijk verder uitslaan door samen te werken met initiatieven in omliggende dorpen, waar nu al veel bezoekers vandaan komen.

 Naar de mening van theaterdirecteur én programmeur Kemps is er sprake van toenemende belangstelling voor Hof 88. In die zin is het jubileumjaar ook een aanleiding om te onderzoeken of publiek op andere manieren kan worden bereikt. Kemps: ‘Misschien kunnen we nog meer mensen beter bereiken. En als Theater Hof 88 ook op een andere manier binding met bezoekers realiseren.’

Om de ideeën verder uit te werken is ‘formatexpert’ Van Beem uit Tubbergen in de arm genomen. Hij heeft volgens Kemps ervaring in de muziek- en theaterwereld en met diverse culturele formats. Van Beem is onder meer het creatieve brein achter het evenement Glasrijk Tubbergen, cultuurprogramma Kunstspoor, als ook de bedenker van Kamerfestival Twente.

Kemps over de samenwerking: ‘De muziek- en theaterwereld is voortdurend in beweging. En daarmee ook de publieke interesses. We willen mogelijk het publiek meer gaan opzoeken. En daarvoor hebben we Jos van Beem als creatief coördinator in de arm genomen.’

Deel dit nieuws!