De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Almelo haakt na Rijssen-Holten af in Twente; Hof en Hellendoorn in dubio

ALMELO/GOOR – De gemeenteraad van Almelo voelt, zo bleek vanavond, in grote meerderheid niets voor deelname aan de Agenda voor Twente en zal er 6 maart bij de finale besluitvorming tegenstemmen.  Ook bleek vanavond dat de gemeente Hof van Twente in dubio verkeert, want onder aanvoering van het CDA  werd in de raadszaal te Goor duidelijk dat de gemeenteraad zich voor het blok gezet en overvallen voelt.

De gemeente Rijssen-Holten besloot vorige week al af te zien van de Agenda voor Twente en in de gemeente Hellendoorn zijn de twijfels groot. Het verzet der raden heeft behalve financiële ook procedurele en inhoudelijke kanten.

De manier waarop het dagelijks bestuur van de Regio Twente onder voorzitterschap van burgemeester Van Veldhuizen van Enschede de gemeenten onder druk zet is in Hof van Twente volledig verkeerd gevallen. De raden zouden vóór 7 maart moeten zeggen of ze meedoen, waarbij ze vastzitten aan de opzet dat het sociaaleconomisch investeringsprogramma Agenda voor Twente rechtstreeks onder het dagelijks bestuur valt en daarmee feitelijk onder de Twente Board waarin naast een paar politieke autoriteiten vooral veel bestuurders van onderwijsinstituten en ondernemers van (clusters van) bedrijven zitting hebben.

De gemeenten worden volgens politiek leider Nijhof van het CDA in Hof van Twente ergens 'ingezogen' waarbij ze hun zeggenschap inleveren. 'Ik kan me daar woest om maken', aldus de leidsvrouw der christendemocraten,die eraan toevoegde bang te zijn voor 'een glijdende schaal die we niet willen'. Ook andere partijen in de Hof hebben grote moeite met de handelwijze van het dagelijks bestuur van de Regio. Overigens liet burgemeester Nauta in een reactie op de gepeperde kritiek van Nijhof weten dat er de deadline een maand is opgeschoven en dat de raden er dus formeel nog alles nog van kunnen zeggen en vinden.

Volgens de gemeenten in West-Twente is Enschede dominant en straalt deze stad dat ook uit. In de gemeente Almelo komt bij dat ze zegt geen geld te hebben, over twee jaar dik een miljoen, mede doordat de andere gemeenten, waaronder Enschede, de verkoop van Twence-aandelen door Almelo verijdelde. Naar het oordeel van fractiechef Teeuw van de ChristenUnie is Van Veldhuizen zelfs ‘schijnheilig’. Veel fracties in Almelo vinden dat een andere gemeente dan Enschede de voorzitter van de Regio Twente zou moeten leveren.

 

Ver- en nieuwbouw Dorper Esch in Denekamp met lokale aannemers

DENEKAMP - De bouw van de nieuwe sporthal met zwembad Dorper Esch in Denekamp neemt ruim jaar in beslag, begint in de zomer en het prestigieuze sport- en zwemcomplex zal derhalve volgend jaar oktober de poorten openen. Het is een puur lokale aangelegenheid, want het consortium Noabers, bestaande uit Lammerink Installatiegroep uit Ootmarsum, aannemersbedrijf Niehof uit Lattrop en Leferink Architecten uit Denekamp, neemt de bouw op zich. Ze zullen ook lokale onderaannemers bij de verrijzenis betrekken. De contracten zijn vandaag getekend.

Er is met het project ten dienste van alle dorpen en kernen der gemeente Dinkelland een investering ruim zeven miljoen euro gemoeid. Er bleek de afgelopen jaren steeds meer geld nodig te zijn, wat op de boorden van de Dinkel  in de loop der jaren veel politieke commotie veroorzaakte, waar de huidige en de vorige wethouder (Brand sinds anderhalf jaar en Stokkelaar daarvoor) heel wat mee te stellen hadden; een miljoentje of wat erbij, het was eerder regel dan uitzondering.

De renovatie en nieuwbouw van Dorper Esch gebeurt in een aantal fases en het zwembad blijft tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk open voor bezoekers. Als eerste wordt de sporthal volledig gerenoveerd. Er komt een nieuwe sportvloer, de tribune krijgt een facelift en de kleedruimte en sanitaire voorzieningen worden vernieuwd. Daarna wordt het wedstrijdbad van Dorper Esch gemoderniseerd en verrijst er een tribune langs de kant. Aangrenzend aan het wedstrijdbad komt een zogenoemde recreatieve strip, waar een peuterbadje is voorzien. Vervolgens zijn de entree met de centrale ontmoetingsruimte en een horecavoorziening aan snee.

Bij de ondertekening der contracten sprak wethouder Brand over ‘een historisch moment’. Hij mag het werk afronden waar zijn voorganger Stokkelaar hoe dan ook de geestelijke moeder van is. Stokkelaar vertrok eigener beweging als wethouder vanwege de verstoorde verhoudingen in de gemeenteraad van Dinkelland. Ze kan het sport- en zwemcomplex altijd nog openen, gratis.

Energieke veehouder in Enter wil nu om den brode de zon melken

ENTER – De familie Kosters aan de Achteresweg in Enter wil een park van zo’n vijftien hectare ‘beleggen’ met panelen om energie uit straling te halen. Het zonnepark is gedacht in weiland tussen N347, de Rijssenseweg en de Elsgraven. Nog niet alle buren zien het zitten. De gemeenteraad is gematigd positief, maar zal het onder meer van de omvang en inhoud der bezwaarschriften laten afhangen of er toestemming wordt verleend en in lijn daarmee he bestemmingsplan gewijzigd. Dat is dan aan de gemeenteraad die na de verkiezingen van 21 maart zal aantreden.

Kosters ziet in een zonnepark een aangename bron van neveninkomsten naast de revenuen uit de veehouderij. Tot voor kort was de gemeenteraad van Wierden huiverig voor het ‘omploegen’ van boerengrond tot zonnecellenakkers, maar zelfs met de VVD, tot voor kort fel tegen het offeren van goede landbouwgrond voor de voedselproductie op het altaar van de energietransitie, maar desgevraagd heeft fractiechef en lijsttrekker Ekkelenkamp, zelf woonachtig 'op de boer' in Ypelo, laten weten dat ook in liberale kring zo stilletjes aan de opvattingen veranderen.

De familie Kosters, waarvan de huidige generatie rentmeester is in een historie van anderhalve eeuw weilandbeheer, wil het beoogde park met zo’n dertigduizend zonnepanelen zelf exploiteren, maar zegt dat dit alleen mogelijk is met SDE-geld, een nationaal fonds van de Stichting Duurzame Energieproductie, waar gemeenten namens initiatiefnemers kunnen aanvragen. Kosters dek voldoende stroom te kunnen opwekken voor circa vierduizend huishoudens. Daar ligt ook een gemeentelijk belang, want Wierden kan mede hierdoor mogelijk de energiedoelstellingen halen.

BBE en CDA in Enschede: stop verspreiding haatzaaiende propaganda

ENSCHEDE - Het college van burgemeester en wethouders te Enschede zou de verspreiding van haatzaaiende en verderfelijk genoemde propaganda een halt toe moeten roepen.  Dat vinden de fracties van CDA en  BBE in Enschede; beide partijen stellen er vragen over aan het college van burgemeester en wethouders, dat schriftelijk zal antwoorden.

Na steden als Rotterdam, Den Haag en Delft krijgen volgens de raadsleden Van Lagen (CDA) en Van den Berg (BBE) nu ook  Enschede, Almelo, Hengelo en Haaksbergen hiermee te maken.

Het betreft de huis-aan-huis verspreiding van het het omstreden boek 'De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK', van Adnan Oktar (Harun Yahya). Hierover zegt het CDA zich zorgen te maken 'met het oog op de mogelijke spanningen die dit kan opleveren in Enschede door de strijd die op dit moment in het Midden-Oosten plaatsvindt'.

In vragen van BBE spreekt fractiechef Van den Berg over 'opruiende teksten die als preek zijn gedicteerd aan alle moskeeën in Nederland. Hij noemt dit zorgwekkend en slecht voor de integratie, wat alleen al reden zou moeten zijn verspreiding tegen te gaan, of te verhinderen, vricht de BBE-aanvoerder zich tot burgemeester Van Veldhuizen.

Van Lagen: 'Enschede heeft 160 nationaliteiten en al deze groepen hebben jarenlang in vrede samen kunnen leven. CDA Enschede wil dit graag zo houden en tolereert de verspreiding van dit soort haat zaaiende en verderfelijke informatie niet. Hij wil weten of bij gemeente en politie meldingen binnen zijn gekomen van de verspreiding van dit boekje en zo ja hoeveel. Ook vraagt hij of bekend is wie het 'pamflet' verspreidt en of het college voornemens is om hier actie op te ondernemen.

 

Drie voetbalclubs in Rijssen ijveren voor fusie en accommodatie

RIJSSEN - De gemeente Rijssen-Holten moet bevorderen dat er een volwaardige sportaccommodatie komt aan de Enterstraat in Rijssen, in de wijk-in-opbouw Het Opbroek. Dat vinden de drie voetbalclubs die willen fuseren tot één sterke vereniging die domicilie zou moeten houden op de huidige accommodatie van RKSV, aan de Enterstraat dus, nabij de scholengemeenschap Reggesteyn.

meer volgt

Deel dit nieuws!