De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens XXII

Hoe het gesteld is met de mensheid op dit luilekkerstrandje in de Noordzeedelta leert een blik op het volksvermaak. Als de flintertjes van de beschaving van de rauwe inborst schilferen zien we louter gorgelend vlees.

Vooral in de zomer als het in hedonistisch Nederland barst van de losbollenpenoze die bezitneemt van de steden en de dorpen. Het heet stadsfestival, dorpsfeest, straattheater, braderie of zomerfair. Het is één groot misverstand, of rookgordijn, maar geeft hoe dan ook aan waar de verweking van de menselijke soort onder druk van welvaartsvreterij toe leidt. Na een halve week van kezen en kazen is het heel duidelijk.

Het centrum ligt er na drie dagen en nachten boeren en baggeren, schreeuwen en slabakken, zeuren en zeiken bij als een uitgewoonde rampentampentent. Met de ruftende restanten en afscheidingen uit alle gaten die het menselijk lichaam ter beschikking staan om te lozen en te vozen, temidden van een hoeveelheid plastic in vergelijking waarmee de Grote Oceaan een helder natuurmeer is. Leve de Gemeentereiniging.

Referendum over afvalinzameling in Hengelo lijkt zelf referendabel

HENGELO - Het is in nevelen gehuld wat er op de klos komt van een lokaal referendum over het afvalbeleid. De gemeenteraad bood ruimte, maar met de restrictie dat de gemeente de uitkomst geheel of gedeeltelijk naast zich neer kan leggen. Het was voor initiatiefnemer/ingezetene Van Essen reden af te haken. Een dag na de raadsvergadering heeft Lokaal Hengelo laten weten de organisatie mogelijk over te nemen. Of het zover komt is de vraag, want dan is in de strikte zin des woords is van een burgerinitiatief geen sprake meer.

Het afvalbeleid in Hengelo is al jaren een gistende bron van kritiek. Het initiatief van Van Essen werd gestut door zevenhonderd handtekeningen van ingezetenen der gemeente Hengelo. Op zich moet dat een drievoud zijn. De initiatiefnemer is hevig teleurgesteld in de gemeente/gemeenteraad en heeft zijn handen van het referendumvoorstel afgetrokken.

Een week vóór de verkiezingen, 14 maart, liet de partij die de grootste zou worden in de raadszaal, namelijk Pro Hengelo, weten dat het referendum er moet komen omdat ‘het afvalbeleid in Hengelo is vastgelopen’ Aan het woord was de toenmalige lijsttrekker en huidige wethouder Van Wakeren, die in het najaar al duidelijkheid moest geven. Hij stelde in maart: ‘De discussie gaat over de kosten, het ongemak dat veel mensen ervaren met het zelf wegbrengen, de loopafstanden, de effecten van het omgekeerd inzamelen op de duurzaamheid, het scheiden van afval aan de bron of nascheiding van het afval bij de verwerking. Er moet een oplossing komen die door de inwoners breed wordt aanvaard. Wij geloven dat de inwoners van onze stad een verstandige keuze zullen maken. Zij zijn prima in staat om zelf de afweging te maken tussen het gebruiksgemak, de kosten en de duurzaamheidsdoelstellingen.’ Aldus de oud-lijsttrekker en huidige wethouder van Pro Hengelo. 

Losser: geen schadegeld voor bewoners van 'wijk' Luttermolenveld

LOSSER/DE LUTTE - De eigenaren van 48 woningen op Luttermolenveld hebben vergeefs geprobeerd de gemeente Losser de kosten te laten betalen van de omzetting van het recreatiepark Luttermolenveld tot een reguliere woonwijk. Dit blijkt uit een vonnis van de rechtbank waarvan het college van burgemeester en wethouders kennis heeft genomen. De bewoners dienden een claim in bij de gemeente voor het geld dat ze destijds voor de omzettiong aan de projectrontwikkelaar moesten betalen. De gemeente zou namelijk, onder meer ten tijde van de bestemmingsplanprocedure, veel steken hebben laten vallen.

De omzetting van recreatiepark Luttermolenveld in De Lutte naar een 'gewone' woonwijk van De Lutte was volgens de bewoners nodig omdat de beloofde voorzieningen, waaronder een zwembad, niet werden gerealiseerd. Daarbij had de Raad van State al geoordeeld dat de bouw der bungalows volgens het provinciale streekplan in het buitengebied en de ecologische hoofdstructuur had moeten worden verboden. Waarbij het hoogste bestuurlijk rechtscollege vraagtekens plaatste bij een overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente.

Wie permanent in het 'park' wilde wonen moest de de ontwikkelaar betalen, op straffe van de dreiging door de gemeente te worden weggestuurd. De gemeente investeerde wel in de verkeersstructuur van Luttermolenveld. De rechtbank Overijssel oordeelt nu dat het goed is zo en dat er een punt achter de slepende kwestie moet worden gezet.

 

Overigens XXI

In de elf van de veertien deelraden van de Vrije Republiek heeft het CDA de macht nog altijd in handen. Ze regeren daar namelijk weer mee, al zijn ze de almacht die ze in Twente hadden kwijt. Maar daarvoor in de plaats bestormen lokale partijen de Burchten van de Lakenuitdelerij. En de meeste lokale partijen komen voort uit de christendemocratie; vermomd CDA.

Goed, in Enschede, Hengelo en Twenterand is het CDA niet meer vertegenwoordigd in het college van burgemeester en wethouders, maar in deze drie gemeenten zijn plaatselijke partijen de grootste geworden, in Twenterand zelfs een absolute meerderheid. Ze spreken duchtig mee.

Het draaien zijn de nep-CDA'ers niet verleerd. Vanwege de macht duldt GBT in Twenterand sinds kort een intensief varkensbedrijf. Misschien gebiedt de werkelijkheid het wel, maar een paar maanden geleden had GBT absoluut geen last van dit soort pragmatisch realisme.

In de gemeente Enschede heeft de lokale partij haar belangrijkste verkiezingsbelofte (het openhouden van het zwembad in Glanerbrug) geofferd op het altaar van de macht. Ach ja, pompen of verzuipen. En de lokalen van Pro Hengelo laten hun bezwaren tegen zo ongeveer alles varen om aan het Burgemeester Jansenplein te mogen meewaaien met de Hengeler Weend.

In zeven gemeenten is het CDA de grootste fractie, in elf Twentse gemeenten regeert het CDA nog mee, in de overige drie is het CDA niet nodig voor het uitvoeren van CDA-beleid.

D66 in Enchede wil (ultra)snelladers en waterstofstations Twente

ENSCHEDE De raadsfractie van D66 te Enschede wil weten of deze stad, of wellicht de regio Twente, betrokken is bij het plan om binnen twee jaar 46 (ultra)snelladers en twee waterstofstations tot stand te brengen. Daarnaast worden er, releveert fractieleider Kerkwijk, drie extra laders voor elektrische bussen en vier CNG-stations geplaatst.

Dit zou onderdeel zijn van het Europese project BENEFIC, dat de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen als doel heeft. Om projecten uit te voeren, ontvangt Nederland circa twee miljoen euro aan Europese subsidies.

D66 ziet mogelijkheden voor stad en regio en Kerkwijk informeert of er concrete plannen binnen de gemeente Enschede en/of de regio Twente zijn om projecten te realiseren en of, mocht dat niet zo zijn, het college er alsnog achteraan wil gaan. De vraag komt vermoedelijk terecht bij wethouder Eerenberg, van D66.

Deel dit nieuws!