De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Ruim miljoen nieuwe naam beleefmuseum TwentseWelle Enschede

ENSCHEDE – Voor de nieuwe naam van het ‘beleefmuseum’ TwentseWellle in Enschede wil het Rijksmuseum Twenthe, waaronder TwentseWelle sinds dit jaar valt, een bedrag dik een miljoen uittrekken, voor een circa een derde deel gefinancierd uit een eerder verkregen bijdrage van de BankGiroLoterij. Volgens de directie en het bestuur zou de naam Welle ‘diffuus’ zijn en bovendien geen recht doen aan de verhouding tussen Rijks en Welle. Een woordvoerder zegt dat niet is overwogen in de toekomst alleen nog de naam Rijksmuseum Twenthe te voeren, ‘want ‘beide musea zijn wel onderscheidend en dat moet zo blijven’.

meer volgt

Boerman kijkt liever naar Drenthe dan naar Groningen, vanuit trein

ENSCHEDE/GRONINGEN – De aanleg van een directe verbinding per trein van Enschede naar Groningen ligt moeilijk vanwege scepsis bij de Overijsselse gedeputeerde Boerman van Verkeer en Vervoer. Hij wijst erop dat de provincie Drenthe geen heil ziet in de aanleg van een spoorlijn tussen Veendam en Groningen. Het rendement zou – financieel en maatschappelijk – de investering niet rechtvaardigen. Over bedragen sprak Boerman niet.

Het statenlid Slingerland van GroenLinks zei dat Boerman met zijn collega van de provincie Groningen zou moeten praten, want in tegenstelling tot Drenthe zou Groningen wel brood zien in een rechtstreekse verbinding met Twente. Het gaat volgens het statenlid Lodder van 50Plus, dat de kwestie onlangs aansneed, om twaalf kilometer spoor. Er is, omdat de verbinding vanaf Almelo noordwaarts via de route Hardenberg-Emmen moet gaan ook elektrificatie van Almelo-Mariënberg noodzakelijk, maar dat is sowieso politiek gezien een sociaaleconomische wens.

Lodder stelt dat de elektrificatie een investering vergt die in drie tot vier jaar terug kan worden verdiend, omdat de lijn na het afdanken van de vervuilende dieselltreinen lucratief is wegens sneller, duurzamer en onderhoudsvriendelijker materieel.

Opvallend is dat ook coalitiepartij ChristenUnie, de partij ook van Boerman, bij monde van statenlid Te Rietstap vindt dat de gedeputeerde zich er net iets te makkelijk vanaf lijkt te maken. Te Rietstap wordt overigens wethouder in... Hardenberg.

Cogas vraagt en krijgt twee vrouwen als nieuwe toezichthouders

ALMELO – De registeraccountants Zwart uit Groningen en de Lubbers uit Drenthe zijn voorgedragen als nieuwe toezichthouders van het regionale netwerkbeheer- en energiebedrijf Cogas met de hoofdzetel in Almelo. Beide vrouwen staan te boek als financiële als bestuurlijke strategen met kennis van bedrijfsprocessen. De voormalige gemeentebestuurder Koops van ‘t Jagt (gewezen wethouder van Twenterand en in 2010 tot commissaris benoemd) wordt volgens bronnen voor herbenoeming voorgedragen.  Dat geldt niet voor ex-burgemeester Kobes van Wierden, want die zou te kennen hebben gegeven te willen afzwaaien. De tweede vacature is ontstaan vanwege het overlijden van commissaris Van Willigen.

Er is bij de werving expliciet verklaard dat de voorkeur uitgaat naar vrouwen, vanwege ‘balans in het team’, want de herbenoembare Koops van't Jagt is man en dat geldt ook voor de zittenblijvers wier namen in dat opzicht veelzeggend zijn: Flierman en Leideman.

De belangrijkste functie van de commissarissen is het toezicht op de strategie, het beleid en de financiële verslaglegging van de directie benevens het adviseren van met de directeur, sinds vorig jaar ex-gemeentesecretaris De Haan van Almelo. Met bijna een kwart van de aandelen is Almelo de belangrijkste steunpilaar van het ruim vijftig jaar bestaande Cogas. De acht andere aandeelhoudende gemeenten van het nutsbedrijf Cogas zijn Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Cogas zorgt voor de ontwikkeling, de aanleg en het beheer van netwerken voor gas, elektriciteit, warmte en telecommunicatie, en investeert veel in duurzaamheidsprojecten in stedelijk gebied en ten plattelande, zoals de biomassavergisting.

Van de voorgedragen vrouwen is Zwart mede geselecteerd vanwege haar kennis van de bancaire sector, ander financiële instellingen/beleggers. Ze kent ook de overheid, want werkte bij/voor de gemeenten Amsterdam, Den Bosch en Zwolle en een nuts(water)bedrijf in de provincie Groningen. Lubbers is partner bij Deloitte en werkt daarnaast bij de Stichting RTV Drenthe en de Stichting Mediareclame Drenthe en DLE Natura Uitvaartverzekeringen, ook in de provincie Drenthe.

Holten krijgt weer vier jaar winkelzondagverbod; Vroomshoop niet

HOLTEN/VROOMSHOOP – In de gemeente Rijssen-Holten blijven de winkels op zondag gesloten, dus in beide kernen; er zal geen ruimte komen voor uitzonderingen en experimenten in het toeristendorp Holten dat een andere mentaliteit en levenssfeer heeft dan Rijssen. Om te mogen blijven meeregeren stemt Gemeentebelang, dat in de aanloop naar de verkiezingen wel tamboereerde op ondernemersvrijheid, in met de oekaze van SGP, ChristenUnie en CDA.

In de gemeente Twenterand is merkbaar dat er een nieuwe politieke wind waait, want CDA en SGP zijn uit de coalitie verdwenen, en de ChristenUnie legt zich in de nieuwe constellatie neer bij een proef met de koopzondag in Vroomshoop. In de andere dorpen der gemeente is er weinig vraag, de ondernemers van Vroomshoop staan evenwel te popelen om de deuren op de zondag te openen, en krijgen nu die mogelijkheid, zo heeft het almachtige GemeenteBelangen Twenterand  met zijn absolute meerderheid in de raadszaal, in de onderhandelingen met de ChristenUnie verordonneerd. 

Ook in de gemeente Wierden komt de mogelijkheid voor winkeliers om de deuren des zondags te openen. De nieuwe coalitie wordt gedomineerd door Nieuw Enter Wierden dat met het CDA gaat regeren en de christendemocraten kondigden vóór de verkiezingen aan binnen zekere perken ruimte te willen geven om tegemoet te komen aan de vraag van Roetgerink Mode en een aantal supermarkten in zowel Enter als Wierden.

 

 

 

 

Klomp wil geest van Pinksteren laten waaien in kunst en wetenschap

ENSCHEDE – De wetenschap en de beeldende kunst leggen  het af en verkwijnen; ze worden geofferd op altaren van commerciële belangen. Dat schrijft beeldend kunstenaar Rudy Klomp te Enschede in een Pinksterpamflet. In beide disciplines zouden empirisch onderzoek en het vrije denken centraal moeten staan, maar dat is volgens Klomp niet meer zo. Het geld maakt de dienst uit, een onderzoek is geen experiment maar een commando.

In de kunstwereld bepalen naar de mening van Klomp de kopers de richting en niet de kunstenaars en de verzamelaars. Zoals in de wetenschap naar zijn opvatting het experiment is vervangen door opdrachtgeilheid. ‘Het wordt de hoogste tijd voor een nieuw groot verhaal waarin Wetenschap, Kunst, Filosofie, weer een eenheid = geest, vormen’, noteert hij in zijn schotschrift. Klomp propageert fantasie als wetenschap, hij wil de geest laten waaien, en niet alleen tijdens Pinksteren. ‘De waarnemer beïnvloedt het waargenomene.’

Kunst en wetenschap dienen in de ogen van Klomp onverbiddelijk (en) onafhankelijk te zijn. Aan de Universiteit Twente gaat het volgens Klomp alleen nog maar om het binnenhalen van lucratieve opdrachten, waarbij het gezegde van toepassing is dat wiens brood men eet diens woord men spreekt. Over het kunstklimaat is de beeldend kunstenaar en zelfbenoemde filosoof vernietigend, want de onbevangenheid is ingeruild voor vooringenomenheid: ‘Sinds de ‘Wetenschappelijke Materialisten en Post Modernisten (en voeg daar ook het Post Humane denken aan toe) de kunstwereld in hun wurgende greep hebben is er voor mij geen plaats meer als zwerver. Hij hekelde al eerder al de popularisering van de (op massa gerichte) exposities, ook in bijvoorbeeld het Rijksmuseum Twenthe. Klomp stelt dat kunst, wetenschap en theologie wel te onderscheiden zijn maar niet te scheiden. Het moet volgens de Enschedese beeldend kunstenaar altijd gaan om existentiële vragen en kritische geesten, wat zou schreeuwen om verbinding.

Deel dit nieuws!