De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Verbond CDA en GroenLinks Overijssel tegen injectie olie-afvalwater

ROSSUM - De statenfracties van CDA en GroenLinks willen dat het injecteren van olie-afvalwater in Overijsselse bodem wordt toegevoegd aan de lijst uitgesloten activiteiten in de Omgevingsvisie van Overijssel. Daarvoor dienen ze vanmiddag een amendement in bij de actualisering van de Omgevingsvisie. Er lijkt op voorhand een meerderheid in Provinciale Staten voor te zijn.

Vogens woordvoerder Rutten van het CDA is het er vooral om te doen in de toekomst misverstanden te voorkomen. 'Met dit amendement wordt de omgevingsvisie zo aangepast, dat het helder is dat Overijssel de injectie van olie-afvalwater afwijst en voor een schone bodem is', voegt fractievoorzitter Jansen van GroenLinks daar in een persbericht van beide fracties aan toe.

Het voornaamste is naar het oordeel van Rutten en Jansen is dat Overijssel een helder signaal afgeeft aan het kabinet door duidelijk te maken dat wat Overijssel betreft afvalwaterinjectie hoort bij uit te sluiten activiteiten in Overijsselse bodem, al erkennen ze dat de rijksoverheid uitendeijk beslist.

Overigens LXVII

Vierhonderd jaar geleden stierf Bredero. In zijn boek 'De Hartenjager' suggereert de historicus René van Stipriaan dat de dichter zelfmoord pleegde. En waarom? Liefdesverdriet. Ik vind de argumentatie wat dun, want vol aannames, maar het kan natuurlijk waar zijn, want alles wat voor liefde doorgaat doet malle dingen met mensen, en dat is van alle eeuwen. Bredero zou een blauwtje hebben gelopen bij een jonge Magdalena Stockmans, die voor een oudere kerel zou hebben gekozen, die wel goed in de slappe zat, want ja, liefde is mooi, aanzien is beter en fortuin is best, want zie de mens.

De zeventiende eeuw was literair en politiek een goudmijn. De kunst nam een vlucht, de wetenschap ontleedde oorsprong en toekomst. Het einde van de tachtigjarige opstand en de Oranjes, de stichting van de Republiek, de moord op Van Oldenbarnevelt, de explosie van geleerdheid (eerst Hugo de Groot, later Constantijn Huygens), ondernemerschap (met de Oost- en West-Indische Compagnie) en schilderkunst (Johannes Vermeer en Rembrandt van Rijn) - wat een eeuw. En dan Bredero, de man van 'Het kan verkeren'! Niet de allergrootste met ziijn kluchtige koe, geen Vondel, laat staan Hooft.

Of het wáár is dat hij zich op 33-jarige leeftijd het leven benam nadat de 19-jarige bloem Magdalena Stockmans hem na een liasion verliet voor de rijke entrepreneur Isaac van der Voort, wie zal het zeggen?. Binnenkort verschijnt wellicht het boek dat Jezus van Nazareth op 33-jarige leeftijd voor de kruisdood koos vanwege de onbeantwoorde liefde van een andere Magdalena, te weten Maria.

Het gedicht 'Oogen vol maiesteit', schreef Gerbrandt Adriaanszoon Bredero vlak voor zijn dood, vier eeuwen terug. Hij had beter moeten weten. Het is immers beter te verkeren dan te huwen.

Robben stopt medio volgend jaar als burgemeester in Wierden

WIERDEN -Medio volgend jaar stopt burgemeester Robben in de gemeente Wierden. Dat heeft hij hedenavond in een vergadering van de gemeenteraad aangekondigd. Hij is bij zijn vertrek negen jaar burgemester geweest. Daarvoor was hij politiek actief voor het CDA in de gemeente Raalte en om den brode in het agrarisch onderwijs.

meer volgt

Accountant voorzitter Wilminktheater; Vos voorzitter Crematoria

ENSCHEDE – Bij de Raad van Commissarissen van het Wilminktheater en het Muziekcentrum in Enschede is accountant Poelstra de opvolger van de huidige voorzitter Snel. Bij de Raad van Commissarissen van Crematoria Twente is onderwijsbestuurder Vos aangetreden als voorzitter in de vacature Olde Loohuis.

De benoeming van Poelstra tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wilminktheater en Muziekcentrum in Enschede is bekrachtigd door het college van burgemeester en wethouders. Poelstra is partner van Ernst & Young in de regio Midden en Noord Oost Nederland en verantwoordelijk voor de vestiging in Twente.

In de Raad van Commissarissen van de culturele mastodont geldt voorzitter Van der Vegte van het ROC van Twente als spreekbuis. Zijn collega, ROC-bestuurder Vos uit Nijverdal, ex-directeur van de Regio Twente, wordt dus voorzitter van de Raad van Commissarissen van Crematoria Twente. Ze is benoemd in de vacature van ex-wethouder Olde Loohuis van Tubbergen. In het bestuur volgt directeur/eigenaar Wermelink van Innobrands de afgetreden commissaris Niemans op. Begin oktober is in Borne de opening van het vierde crematorium in Twente, naast de vestigingen in Almelo, Enschede en Oldenzaal.

Dertigduizend euro gemeente als bijdrage aan promotie Oldenzaal

OLDENZAAL – De gemeente Oldenzaal trekt structureel dertigduizend euro uit om de inkomsten uit de reclamebelasting aan te vullen tot 120.000 euro. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Dit bedrag is bestemd voor de promotie van de Oldenzaalse binnenstad.

Sinds de reclamebelasting vijf jaar geleden werd ingevoerd zijn de inkomsten minder geworden en daarmede de besteedbare middelen van de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Oldenzaal (SOBO).De gemeenteraad nam eind vorig jaar bij de begrotingsdebatten een motie van deze strekking aan, waaraan het college nu gevolg geeft.

De SOBO, is net als de gemeente, één van de partners van de StadsNoabers. De promotie van de binnenstad wordt daar met regelmaat besproken en waar nodig aangepast. Daarnaast vindt er ook nog regelmatig een bestuurlijk overleg plaats.

Deel dit nieuws!