De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Fotostudio Smit Almelo (sedert 1892) Hofleverancier met stadspenning

ALMELO – Fotostudio Smit heeft vanmiddag het predicaat Hofleverancier toegekend gekregen. Ook ontving de huidige directeur (Guido) Smit de stadspenning der gemeente Almelo.

In zijn rol als plaatsvervangend commissaris des konings reikte gedeputeerde Van Hijum de stoffelijke blijken van het eerbewijs aan. Dat gebeurde tijdens een receptie bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het bedrijf aan de Ambachtsstraat.

Vervolgens verraste burgemeester Gerritsen de vorige (vierde) generatie (Willem) Smit met de stadspenning.  Willem breidde de portretfotografie van grondvester Henk (die het bedrijf in 1892 stichtte) en diens zoon Albert uit met reclamefotografie.

Steeds meer twijfel over vestiging bouwmarkt Hornbach in Enschede

ENSCHEDE - Er gaan ook in Enschede steeds meer stemmen op van mensen die vraagtekens plaatsen bij de vestiging van bouwmarktmoloch Hornbach. Het voornemen van het college van burgemeester en wethouders in te stemmen met de komst van Hornbach krijgt in toenemende mate tegenstand. De enige warme pleitbezorger lijkt nog wethouder Hatenboer te zijn, die overigens na twee raadsperiodes wethouder te zijn geweest na de verkiezingen een punt achter zijn politieke carrière zet.

Niet alleen omwonenden van de beoogde plek aan de Kuipersdijk roeren zich, ook (kleinere) branchegenoten van Hornbach en andere detaillisten tekenen protest aan. In de gemeenteraad worden de vraagtekens groter nu er gerede twijfel ontstaat over het reëel genoemde gevaar van leegstaande winkelruimtes in Enschede ten gevolge van de komst van Hornbach.

In een vergadering van de stadsdeelcommissie Oost kwam woordvoerder Stallaert van de Belangen Alliantie Detailhandel Twente deze week weer eens wijzen op de effecten voor de stad als er een bouwmarkt van Hornbach komt. Dat deed ze eerder meermaals bij Provinciale Staten van Overijssel, uiteindelijk met succes, want een meerderheid dwong de aanvankelijk tegenstribbelende gedeputeerde Van Haaf om de regie te nemen en onderzoek te doen naar schaalgrootte en omgevingseffecten.

Dat geldt niet alleen voor de vestiging van Hornbach in Enschede, maar ook voor het plan van de Duitse mastodont een 'markt' in Almelo te openen, op de plek van voormalige en al afgebroken scholen tussen de Bornerbroeksestraat, de Henriëtte Roland Holstlaan en de Nijreessingel.

Volledig bedrag Klijnsma-gelden in Hof van Twente voor doelgroep

GOOR – De gemeente Hof van Twente wendt een extra rijksbijdrage voor kinderen die in gezinnen met armoede leven aan ten behoeve van de aanschaf van fashioncheques en laptops. De gemeente ontvangt aan zogenoemde Klijnsma-gelden 113.000 euro. Voor de kledingcheques is veertigduizend euro beschikbaar (vierhonderd keer honderd euro) en voor de laptops 73.000 euro.

Het gemeentebestuur heeft met organisaties op het vlak van kinderopvang, basisscholen en met leerlingen van het voortgezet onderwijs geïnventariseerd waar het bedrag aan zou moeten worden besteed. Kleding en laptops/IPads zijn de belangrijkste bestedingsmogelijkheden die in de inventarisatie naar voren kwamen.

 De rijksoverheid vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland kunnen meedoen. Dat geldt ook voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Voor deze kinderen is het vaak niet makkelijk mee te doen met hun leeftijdsgenootjes omdat hun ouders niet voldoende te besteden hebben voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, muziekles, verjaardagsfeestjes of schoolreisjes. Om de ondersteuning van kinderen in armoede te intensiveren stelt het kabinet vanaf dit jaar elk jaar 85 miljoen beschikbaar dat werd genoemd naar bestuurlijk initiatiefnemer en gewezen staatsecretaris Klijnsma, sinds kort commissaris van de koning in Drenthe.

ChristenUnie: 'Bus van Almelo naar Wierden via Aalderinkshoek'

ALMELO - Om de wijk Aalderinkshoek per openbaar vervoer beter met de stad te verbinden kan buslijn 80 (Almelo-Wierden) door deze wijk worden geleid.

Dit idee van de ChristenUnie in Almelo heeft volgens het in Wierden geboren raadslid Van Heek ‘positieve respons’ gekregen van openbaarvervoerbedrijf Syntus. De bussen zouden dan door de Apollolaan en de Mozartlaan rijden. Er is wel een verkeerskundige aanpassing nodig om de Mozartlaan op de Wierdensestraat te laten aansluiten. Daar zal Van Heek een (eenmalige) investering voor nodig zijn, bijvoorbeeld door het huidige fietspad, zo’n 25 meter, geschikt te maken voor bussen.

De gemeente Almelo zou met de provincie Overijssel, die aanbesteder en dus concessieverstrekker is voor het openbaar vervoer, in conclaaf moeten om zulks te resaliseren.

Er is al jaren gedoe over het busvervoer tussen de binnenstad van Almelo en de wijk Aalderinkshoek, waar degelijks scholieren komen  en waar relatief veel ouderen wonen. Eerder al vroegen LAS en PvdA er aandacht voor, maar dit leidde niet tot een oplossing. De bus rijdt pas vanaf negen uur en is derhalve geen optie voor woon-werkverkeer. Ook zijn de bussen van lijn 525 te klein; soms moeten mensen bij een halte achterblijven omdat er onvoldoende plek in de bus is. Daarenboven is de bus afhankelijk van vrijwilligers, terwijl buschauffeur gewoon een (betaald) beroep is.

Aanleg van A35 tussen Wierden en Nijverdal nu in versnelling

NIJVERDAL/WIERDEN – De verbreding van de huidige N35 tussen Wierden en Nijverdal komt in een versnelling nu de nieuwe minister Van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat het zogenoemde ontwerptracébesluit heeft ondertekend. In een persbericht heeft ze laten optekenen: ‘De regio heeft een ambitieus plan van aanpak voor de N35 waaraan we graag een bijdrage leveren. De weg wordt veiliger en het verkeer gaat beter doorstromen. We zorgen ervoor dat de regio beter te bereiken is en dat is goed voor de regionale economie.’

Er is met e aanleg van een nieuwe weg van twee keer twee rijbanen 105 miljoen euro gemoeid waarvan de provincie Overijssel, de regio Twente en de betrokken gemeenten Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten 64 miljoen op het zere been nemen.

Het ontwerptracé voorziet twee rijbanen van geluidsarm asfalt met elk twee rijstroken, een maximum toegestane snelheid van honderd kilometer per uur en twee ongelijkvloerse kruisingen: bij ’t Lochter ter hoogte van de Burgemeester Boersingel (N347) en in Wierden-West bij de kruising Nijverdalsestraat/ Haarkampsweg. Tussen deze nieuwe aansluitingen komt de N35 noordelijker te liggen, dichter bij de spoorlijn Almelo-Zwolle. De N35 gaat de Baron van Sternbachlaan, de Westerveenweg, Vossenbosweg en Stegeboersweg ongelijkvloers kruisen. De N35 gaat hierbij over de kruisende verbindingen heen. De oversteek bij de Dwarsweg wordt opgeheven. Er komt een ecoduct over de nieuwe weg en het spoor tussen het Notterveld en het Wierdenseveld, in de buurt van de Schapendijk -Westerveenweg. Op veertien plekken komen geluidsschermen te staan of worden bestaande schermen verhoogd.

Deel dit nieuws!