De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CVII

Sinds vanavond kijk ik reikhalzend uit naar het einde van het concertseizoen bij het Orkest van het Oosten.

Waarom?

meer volgt

Uitzendmastodont in Almelo na overname van In Person door Asito

ALMELO/ENSCHEDE - De overname van het uitzendbedrijf In Person te Enschede door het Almelose bedrijf Timing, onderdeel van de Asito Diensten Groep, betekent dat een nationale speler in het vaderlandse uitzendwezen is gevestigd op het bedrijventerrein Turfkade in Almelo, onder de rook van Aadorp.

Asito Diensten Groep begon enige jaren terug een eigen uitzendorganisatie vanwege het plaatsen arbeidskrachten op de markt van schoonmaak (de corebusiness van Asito) en zorgverleners na de overname in 2006 van Thuiszorg Service Nederland (TSN) van zorgentrepreneur Torny, die nog een paar jaar bleef zitten, maar in 2011 toch vertrok, om  in een ander lucratief gat in de zorgmarkt te springen.

Ook  de door eigenaar/grondvester Kok bij In Person aangstelde directeur Van der Wel zal het vermoedelijk niet redden, mede doordat hij een wat getroubleerde relatie heeft met bestuursvoorzitter Kroeze van Asito.

meer volgt

 

 

Rijk reserveert dertig miljoen voor zogenoemde Regiodeal Twente

ENSCHEDE - Het kabinet trekt dertig miljoen euro uit voor een Regiodeal met Twente. De krijgt het geld voor onder meer de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Er was wel bijkans een kwart meer gevraagd, maar niet echt op het volle pond gerekend. 'Dit is al geweldig.'

Doordat de samenwerkende partners in Twente plus de provincie Overijssel hetzelfde bedrag beschikbaar stellen is de regio volgens het kabinet in staat zijn vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen. Daar is de regio het jubelzingend van harte mee eens. De bewindsvrouwen Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakten de deal  met de regio's vandaag bekend.

Volgens voorzitter Braaksma van de Twente Board komt het nu op de regionale uitwerking aan. 'Ondanks dat de Regio Envelop zwaar is overtekend hebben wij de urgentie van ons aanbod goed en gezamenlijk voor het voetlicht gebracht. Met de Agenda voor Twente hebben we ons huiswerk op orde. Deze heeft als basis gediend voor het maken van uiteindelijke keuzes. We gaan er nu met elkaar de schouders onder zetten om er een succes van te maken met als resultaat een toekomstbestendige regio', liet Braaksma vandaag in een persbericht enhousiasmerend optekenen.

In dat bericht betoogt regiovoorzitter Van Veldhuizen, ook burgemeester van Enschede, dat er 'meer slagkracht' komt. 'Dit is een bevestiging dat het rijk Twente ziet als een krachtige motor voor de Nederlandse economie en een belangrijke poort naar Duitsland, waar in talent, techniek, duurzaamheid en de verbinding tussen stad en platteland geïnvesteerd moet worden. Goed nieuws voor alle 628.000 inwoners van Twente.' Alle regio's in Nederland krijgen opgeteld 1,3 miljard.

Overigens CVI

Ach ja, Groot-Brittannië, als je in Twentucky woont, dan weet je het wel zo ongeveer, in elk geval herken je proces en reflex, want hullie versus zullie.

Twente is het meest Europese stukje Nederland, want de  afzonderlijke delen kunnen niet met en niet zonder elkaar, maar te vaak met de Engelse slag.

Moesten we van quitte af aan beginnen, iedereen zou van Twente één gemeente maken met 620.000 inwoners, wat het al is sinds oostelijk bij Duitsland en westelijk bij Salland natuurkrachten stuwwallen opwierpen en rivieren lieten stromen. Een stad die volgens het evangelie van de Roskam (1995) een aaneengesloten stedelijk gebied is met machtige woon - en werkoorden afgewisseld met grote natuurlijke parken, van Dinkelberg tot Nijverdal.

Moesten we van quitte af aan beginnen, iedereen zou van Europa één land maken, dat kan meedoen in het aanschijn van de mogendheden die in de wereld echt wat voorstellen, van Amerika en China tot India en Rusland. De verenigde staten van Twente en van Europa zou al een stap voorwaarts zijn, een waardevolle ook, in een gemeenschap van gemeenten respectievelijk landen die al eeuwen identieke waardengemeenschappen vormen, maar daar niet naar handelen.

 

 

 

CDA wil alsnog startersappartementen op plek Rabobank in Delden

DELDEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente zou volgens de raadsfractie van het CDA in gesprek moetenover het aantal en het soort appartementen op de plek van de voormalige Rabobank in Delden. Een jaar geleden was er sprake van twaalf appartementen voor starters en nu zouden er de helft of nog minder komen, in een hogere prijsklasse. De fractie is onaangenaam verrast.

Naar de mening van de christendemocraten moet de gemeente in gesprek met de projectontwikkelaar Nystaete Group met als inzet dat er alsnog, vanwege de aanmerkelijke behoefte, voor starters wordt gebouwd. Nystaete is het investeringsvehikel van de Oldenzaalse zakenman Nijkamp van voorheen Nijkamp&Nijboer.

Er moet naar het oordeel van het CDA in Delden bovendien een herhaling worden voorkómen van de situatie aan het Ressingplein in het Twickelstadje, waar sprake was van langdurige leegstand op de begane grond vanwege allerhande toestanden met eigendommen en handelsbelangen. Het college van burgemeester en wethouders zal in eerste instantie schriftelijk reageren op de vragen van het CDA-raadslid Van Groningen.

Deel dit nieuws!