De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Bibilotheek in Enschede heeft volgens Hatenboer geld genoeg

Enschede - De bibliotheek van Enschede kan volgens het gemeentebestuur probleemloos voldoen aan de taakstellende bezuiniging en de heroriëntatie op haar toekomstige rol in de stedelijke samenleving. Wel zegt wethouder Hatenboer dat de bibliotheek probeert om via de gemeenteraad financieel voordeel te behalen. Daar is naar de mening van de wethouder geen enkele reden voor.

Hatenboer stelt dat de bibliotheek goed in de slappe was zit, met een goede vermogenspositie, een gebouw dat niet meer hypothecair is belast en waarop het bestuur van de bieb bij een bank probleemloos een lening zou kunnen krijgen. Er is volgens de wethouder in elk geval 'geen acuut probleem'. Zodra er hoe en wanneer dan ook een liquiditeitsprobleem zou ontstaan kan het bibliotheekbestuur altijd bij hem aankloppen, aldus de schepen.

Op vragen vanuit de gemeenteraad heeft Hatenboer laten weten dat het sluiten van filialen in wijken, laat staan wélke filialen in wélke wijken, geen discussie op stedelijk niveau is, maar een discussie in de boezem van de directie en het bestuur van de bibliotheek én met de wijk- en dorpsraden der gemeente Enschede. Op de mededeling vanuit de raad dat zijn collega Van Agteren, stadsdeelwethouder Noord, zou hebben gezegd dat het filiaal Twekkelerveld open blijft, terwijl sluiting dreigt, stelt Hatenboer dat hij zich daar niets bij kan voorstellen.

En het verwijt van de Raad van Toezicht van de bibliotheek dat de gemeente te veel en te vaak op de stoel van het biebbestuur gaat zitten legt de wethouder terzijde.

Deel dit nieuws!