De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Coalitievorming in Enschede vindt plaats in openbare sessies

ENSCHEDE - De besprekingen over een nieuw raadsprogramma en een bijpassend college van burgemeester en wethouders in Enschede zullen opnieuw in de openbaarheid plaatsvinden. Dat gebeurde vier jaar geleden ook. Belangstellende burgers mogen meediscussiëren. Overigens zullen er tussen openbare sessies door 'bilateraaltjes' zijn en 'afstemmingsgesprekken'.

De eerste bijeenkomst van de onderhandelaars der raadsfracties vindt morgenochtend van tien tot twaalf plaats. Het initiatief daartoe is genomen door Burger Belangen Enschede (BBE) dat van vijf naar zeven raadszetels is gestegen en daarmee D66 aflost als grootste partij in de gemeenteraad.  Partijleider Van den Berg: ‘Morgen wil ik gebruiken om samen te duiden wat de verkiezingsuitslag voor Enschede betekent. Daarnaast willen we graag met de burgers van Enschede in gesprek over wat zij belangrijk vinden in de komende vier jaar.’ Het doel is een ‘Enschede Akkoord’ als leidraad voor het politiek-bestuurlijk handelen met doelstellingen in de komende vier jaar.

Als technisch voorzitter is burgemeester Van Veldhuizen aangezocht, die niet zal laten merken dat hij van D66 is. Van die schroomval en terughoudendheid zal locoburgemeester Eerenberg geen last hebben, want die neemt deel als eerste man van D66. Hij heef al laten weten dat er veel bespreekbaar is, uitgezonderd een college waarvan de PVV deel uitmaakt. 'Uitgesloten.'

 

Deel dit nieuws!