De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Hengelo trekt bezuiniging in en verkiest een 'gezond' eigen theater

Hengelo - De gemeente Hengelo heeft weer financiële ruimte om wensen en doelen te honoreren. Zo wordt de geplande bezuiniging van vijftigduizend euro op het Rabotheater teruggedraaid en zullen de woonlasten minimaal  stijgen: anderhalf procent voor eigenaren van een woning en minder dan een procent voor huurders, inclusief de wijzigingen van de afvaltarieven. De gemeente maakt nadere afspraken met de woningbouwcorporatie Welbions over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.

Dit blijkt uit de concept-beleidsbegroting 2017-2020 van het college van burgemeester en wethouders. Er zijn mogelijkheden voor nieuwe investeringen. De gemeenteraad van Hengelo zal er 8 november overkomen te spreken. Volgens wethouder Ten Heuw van Financiën is de eerder beoogde bezuiniging op het Rabotheater niet meer nodig. En dat komt goed uit, want ze zegt: ‘Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat deze taakstelling niet haalbaar is. Met dit voorstel dragen we bij aan een financieel gezonde theaterfunctie in Hengelo.’ Ook de geplande bezuiniging op de bibliotheek gaat van de baan als het aan het college ligt.

De wethouder van SP-huize onderkent overigens dat het sociaal domein onder druk staat. ‘Dat blijven we het komende jaar nauwgezet volgen’, aldus Ten Heuw. Dan gaat het onder meer om de (jeugd)zorg, de dagbesteding en de voorzieningen voor inwoners van de gemeente die daar op aangewezen zijn om te participeren en te emanciperen, kortom, om mee te doen.

De woonlasten zullen in Hengelo volgend jaar stijgen: anderhalf procent voor eigenaren van een woning ten opzichte van vorig jaar en bijna een procent voor huurders, inclusief de wijzigingen van de afvaltarieven. De gemeente maakt nadere afspraken met de woningbouwcorporatie Welbions over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.

Het gemeentebestuur wil nadrukkelijk inzetten op het weer aan het werk krijgen van mensen die nu aan de kant staan, met extra aandacht voor onderwijs, uitval en flankerende voorzieningen.

Deel dit nieuws!