De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Nieuwbouw fusieschool Haaksbergen op plek van De Troubadour

Haaksbergen - Er bestaat onvrede bij ouders van kinderen van de Theo Scholteschool over het besluit van de Stichting Keender te Haaksbergen de fusieschool De Kameleon te laten verrijzen op de locatie van De Troubadour en niet op de plek van de Theo Scholteschool.

Volgens de Stichting Keender is de omgeving van De Troubadour vanwege rust, groen en zicht geschikter dan die van de Theo Scholteschool, ofschoon de plek van deze school op basis van onderzoek het beste scoort op onderwijs, veiligheid en kostenaspect, zij het fractioneel.

Het bestuur van de onderwijsstichting wijst erop dat beide locaties op alle onderzochte aspecten vrijwel even goed scoren en dat het daarom verklaarbaar en verdedigbaar is omgevingsfactoren zwaar te laten wegen. Om die reden zal nieuwbouw plaatsvinden op de plek van De Troubadour.

Uit het onderzoek naar onderwijskundige, veiligheidstechnische en financiële zaken vielen alleen de locaties van De Els en De Weert nadrukkelijk af. De beide andere locaties liggen zich prima voor de bouw van een zogenaamd Integraal Kind Centrum voor basisonderwijs, ruimtes voor voorschoolse en naschoolse opvang en consultatiefuncties. De groene omgeving van De Troubadour heeft vervolgens de doorslag gegeven, waarbij feit dat de locatie van de Theo Scholteschool in het onderzoek fractioneel beter scoorde terzijde is geschoven.

De gemeente Haaksbergen heeft voor de bouw van het Integraal Kind Centrum een bedrag van 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Deel dit nieuws!