De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

D66 in Overijssel draagt Traag voor als gedeputeerde Overijssel

Enschede - De statenfractie van D66 draagt voormalig secretaris-ditrecteur Traag van de Regio Twente voor als opvolger van de afgetreden gedeputeerde Lievers. Traag was ook vier jaar (2011-2015) gedeputeerde voor D66 in Gelderland en fungeert momenteel als waarneend burgemeester in Doetinchem.

Lievers nam eind januari zijn ontslag omdat hij onvoldoende steun ervoer voor zijn ambitieuze energiebeleid, met name van de kant van de statenfractie van coalitiepartner CDA, met alsvooruitgeschoven kritikaster het statenlid Bouwen, gesteund door fractievoorzitter Reesink. De openbare tuchtiging van Lievers was voor de D66-fractie géén reden het CDA de wacht aan te zeggen. laat staan dat de fractie onder vooorzitterschap van leidsvrouw Overmeen de coalitie wilde opblazen.

Net als Lievers in Overijssel had Traag in Gelderland als gedeputeerde energie, milieu en Europa in portefeuille, wat ze nu dus weer onder haar hoede krijgt. Met de komstr van Traag, de installatie is voor 12 april voorzien, zal het college van gedeputeerde staten meer vrouwen (vier) tellen dan mannen (twee).

Deel dit nieuws!