De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Schisma in Haaksbergse coalitie over politiek besluit supermarkt

Haaksbergen - De al jaren slepende supermarktstrijd in Haaksbergen zal de komende weken tot een hoogtepunt komen, en nu ook in bestuurlijke debatten.

Behalve een strijd tussen projectontwikkelaars en tussen supermarktketens lijkt er namelijk politieke strijd te komen in de raadzaal der gemeente Haaksbergen.

In elk geval de Partij van de Arbeid, één der drie fracties waarop de coalitie steunt, wil dat het college van burgemeester en wethouders, in casu wethouder Van Vlaanderen, openheid van zaken geeft en de gemeenteraad meerdere varianten aanbiedt, mogelijk van meerdere initiatiefnemers. Bovendien zou de wethouder de raad geheimhouding willen opleggen, wat volgens PvdA helemaal onzinnnig is én niet democratisch, laat staan controleerbaar.

Van Vlaanderen wenst de gemeenteraad één voorstel te doen, dus één plan van één ontwikkelaar en één supermarkt. Daarmee zou Leefbaar Haaksbergen, de partij van de wethouder en de grootste in de gemeenteraad, kunnen leven. Dat geldt dus niet voor de PvdA, de kleinste coalitiepartner. Hoe fractie van D66 zich opstelt is nog onduidelijk.

De oppositiepartijen, CDA, VVD en GGH, zullen blijkens hun reacties niet schromen gebruik te maken van de wig in de coalitie; zij hadden al eerder de politieke koehandel en het gebrek aan openheid gehekeld in dit dossier, dat zich nu al vele jaren voortsleept.

Deel dit nieuws!