De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

D66 wil bevordering van de binding van studenten aan stad Enschede

Enschede – De gemeente Enschede moet meer accent leggen op mogelijkheden om studenten aan de stad te binden, zodat ze er na hun opleiding blijven plakken. Dat vindt de raadsfractie D66 in reactie op de uitkomst de verkiezing 'Beste studentenkamerstad 2017' van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Enschede eindigde troosteloos onderaan. Het raadslid Tillema van de grootste (coalitie)partij ziet een verband met de stedelijke regelgeving voor onzelfstandige bewoning.

‘We weten dat de gemeente Enschede veel doet voor studenten en de UT en Saxion. Toch nemen we de uitslag van deze verkiezing serieus. Omdat een onderwerp wat hier nauw aan verwant is, de stedelijke regelgeving voor onzelfstandige bewoning, een belangrijke rol lijkt te spelen in de lage waardering’, aldus Tillema in vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het raadslid wijst erop dat D66 net als andere raadsfracties in de gemeenteraad van Enschede ervoor ijvert studenten te verleiden na hun opleiding in de stad te blijven wonen. ‘De ervaring leert’, schrijft Tillema aan het college, ‘dat de kans veel groter is dat mensen na hun studie in Enschede blijven als ze in hun studietijd in de stad hebben gewoond, in plaats van op de campus.’ Ze zouden dan namelijk contacten leggen die hen mogelijk aan stad Enschede en de omgeving hechten.

D66 ziet dan ook graag een beleid waarbij studenten in de stad kunnen wonen en niet alleen tussen andere studenten. Een ‘hospitaregeling’ zou volgens Tillema ook helpen. Bij hospitaverhuur en/of inwoning verhuurt een huurder of eigenaar-bewoner een deel van het huis waar hij zelf zijn hoofdverblijf heeft, aan een ander huishouden. Het inwonend huishouden woont in dit geval onzelfstandig, maar bouwt wel relatienetwerken op. Ten slotte wil D66 weten welke andere mogelijkheden het college ziet om het huisvestingsbeleid studentenvriendelijker te maken.

Deel dit nieuws!