De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Ook in Enschede extra voorzieningen voor kinderen in armoede

Enschede - De gemeente heeft vanaf dit jaar net als andere gemeenten structureel meer geld om kinderen in armoede te ondersteunen bij het actief deelnemen in de maatschappij. Het gaat om geld dat het kabinet aan gemeenten bescikbaar stelt. Er us in totaal honderd miljoen euro structureel aan middelen beschikbaar voor kinderen die het nodig hebben. Daarvan komt 85 miljoen euro via de gemeenten in samenwerking met de fondsen en stichtingen bij kinderen terecht. Het gaat om kinderen tot achttien jaar.

Samen met partners uit Enschede en met de doelgroep zelf is gekeken hoe dit geld het best besteed kan worden. Het gaat om een aanvulling op het bestaande Kindpakket. Het college van burgemeester en wethouders legt nu een pakket met uitbreiding van de voorzieningen voor aan de gemeenteraad.

'Dit geld geeft ons de mogelijkheid deze kinderen nog beter te ondersteunen', zegt wethouder Welman. 'Met het Kindpakket stond al een goede basis. Nu kunnen we daar nog een schepje bij op doen. Uitgangspunt is dat alle kinderen mee kunnen doen en allemaal een kansrijke toekomst hebben.'

Het college stelt de gemeenteraad van Enschede voor om de middelen te besteden aan extra voorzieningen op het gebied van kleding en gezondheid, participatie en ontwikkeling en extra leermiddelen. Ook wordt er een deel van het budget vrijgehouden om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en behoeften. Met het extra geld kan Stichting Leergeld bijvoorbeeld meer ondersteunen in spullen voor school, zoals een computer en een goed gevulde schooltas. De Kledingbank kan haar capaciteit vergroten en daarmee een ruimere voorraad aanhouden teneinde beter op de vraag te kunnen inspelen. In het voorliggende pakket zit ook geld voor het organiseren van meer kooklessen voor kinderen. Daarnaast komt meer voorlichting voor de jeugd over goed omgaan met geld.

Het voorzieningenpakket is een uitbreiding van het al bestaande Kindpakket. In Enschede zijn veel organisaties die kinderen uit gezinnen met een laag inkomen helpen. Al deze verschillende soorten ondersteuning samen heet in Enschede het Kindpakket. Zo helpen we kinderen in Enschede om mee te doen en niet buiten de boot te vallen. Ook als daar in het gezin (te) weinig geld voor is. Voorbeelden van hulp zijn betaling van lidmaatschap van een club, de schoolreis, kleding voor zomer en winter of andere spullen. De meeste organisaties in Enschede (en elders) kijken naar het inkomen van de ouders. In veel gevallen komt een kind in aanmerking als het gezinsinkomen lager is dan 120 procent van het bijstandsniveau.

Het bestuur van de Stichting Leergeld Enschede laat in een persbericht van de gemeente weten zich goed vinden in de wijze waarop het college het geld wil aanwenden. 'Er ligt een evenwichtig voorstel dat voorziet in de behoefte van de doelgroep. Voor een flink aantal jongeren betekent dit een belangrijk steuntje in de rug in hun ontwikkeling', aldus voorzitter Ruesen van de Stichting Leergeld Enschede.

 

Deel dit nieuws!