De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Bereikbaarheid van parels Nijreesbos en Tusveld laat te wensen over

Tusveld/Almelo – De omgeving van Nijreesbos en Doorbraak in Tusveld behoort tot de mooiste plekken van Almelo, zowel voor bezoekers (toeristen) als voor inwoners van stad en ommeland, maar recreatieve bedrijven en bij gebruikers (wandelaars, fietsers, sporters) hebben klachten over het matige onderhoud van bos en beemd in dit potentiële verpooseldorado, grenzend aan de gemeente Borne, en over de bereikbaarheid.

De uitbaters van de horeca-uitspanningen Liedenbaum en Het Maatveld, maar ook het natuurvriendenhuis Krikkenhaar, vinden de bewegwijzering beroerd en menen dat met een paar duidelijke borden op cruciale plekken er al veel zou zijn gewonnen. De slechte bereikbaarheid is mede een gevolg van de afsluiting van de spoorwegovergang Deldensestraat. Dit maakt een adequate bebording noodzakelijk, menen de ondernemers. Daar komt bij dat het onderhoud van de omgeving naar hun mening zeer te wensen overlaat. Dat vinden, leert navraag, trouwens ook gebruikers van de ‘natuurlijke’ sportbaan en kinderspeeltoestellen in het gebied.

De moeilijke bereikbaarheid en het gebrekkige onderhoud staan in schril contrast met de investeringen van met name het waterschap Vechtstromen in het gebied, met name de aanleg van de natuurlijke Doorbraak tussen het hoge oosten van Twente en het lage westen (Almelo was vele jaren de stad die het vaakst blank stond.) en de recreatieve voorzieningen die daarmede gepaard gingen, zoals de aanleg van fietspaden, ook in de dreven van het Tusveld.

En er zijn nog altijd plannen om in het gebied investeren, onder meer voor de bouw van zomerhuisjes/recreatiewoningen bij restaurant annex kegelcentrum en bowlingbaan Het Maatveld, waar de buitensportaccommodaties in zouden kunnen passen of ruimte voor zouden kunnen bieden. Ook leven er gedachte over de vestiging van een dagcamping en een natuurcamping.

Deel dit nieuws!