De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

PvdA wil weten waarom werkloosheid alleen in Enschede stijgt

Enschede – Tegenover een aanmerkelijke daling van de werkloosheid in den lande staat een toename van het aantal mensen zonder werk in Enschede en de PvdA ter stede wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat daarvoor de verklaring is. ‘Juichende cijfers over ontwikkeling werkloosheid… maar niet voor Enschede’, stelt de sociaaldemocratische fractieleider Van der Velde in een broef met vragen aan het college.

De economie groeit en de werkloosheid daalt, dus reden tot optimisme, meent Van der Velde, maar niet in Enschede. De toename van de werkloosheid mag dan met 0,1 procent klein zijn, het contrast met de nationale afname is schril. De economische groei van de regio hoort bij de top van Nederland, maar de grootste gemeente van Twente doet niet mee.

Van der Velde wil van het college weten hoe het verklaart dat de gemeente Enschede als nagenoeg enige gemeente in Nederland het aantal mensen zonder werk vorig jaar zag stijgen. En of er een verband is met de inspanningen die het gemeentebestuur zich getroost. ‘Kennelijk doen we als gemeente iets niet goed dat elders wel goed gaat. Want bijna alle omliggende gemeenten, op Haaksbergen na, zagen het aantal werklozen dalen.'

Deel dit nieuws!