De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Oldenzaalse wethouder: 'Minder geld gemeente, wanneer houdt dit op?'

OLDENZAAL - Vanwege aangekondigde kortingen krijgen gemeenten minder geld uit het gemeentefonds plus een korting vanwege een beroep op het btw-declaratiefonds. In een reactie toont wethouder Christenhusz van Oldenzaal zich gefrustreerd. 'In plaats van compensatie van de oplopende tekorten bij gemeenten in het kader van de Jeugdzorg worden we geconfronteerd met een flinke hap uit het gemeentefonds. Wanneer houdt dit op?'

VNG-Magazine meldt dat gemeenten op Prinsjesdag zijn 'getrakteerd op een dikke min' die 363 miljoen behelst: 194 miljoen euro minder uit het gemeentefonds, terwijl het kabinet daar ook nog eens 169 miljoen euro uitneemt vanwege  de bedragen die de Nederlandse gemeenten bij het btw-compensatiefonds van de rijksoverheid in rekening hebben gebracht.

Voor een gemeente met 40.000 inwoners, bijkans Oldenzaal, maar ook Rijssen-Holten, Hellendoorn, Hof van Twente, Twenterand en Dinkelland, betekent deze gecombineerde tegenvaller dit lopende begrotingsjaar zo’n 750.000 euro minder aan inkomsten. De neerwaartse bijstelling van de groei van het gemeentefonds over 2018 komt vooral doordat het rijk dit jaar naar verwachting minder uitgeeft dan geraamd en doordat de gemeentefondsuitkering daaraan gekopeld is.

Voor de jaren 2019 tot en met 2023 nemen de rijksuitkeringen voor gemeenten naar verwachting verder af, tenzij minister Ollongren van Binnenlandse in de Trêveszaal met succes een lans weet te breken voor de gemeenten met hun oplopende uitgaven op sociaal gebied, met name de Jeugdzorg.

Deel dit nieuws!