De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Heftige tegenstand tegen bouw zes landhuizen in natuur Haaksbergen

HAAKSBERGEN – Er is massief verzet tegen het plan om zes ruim-bemeten bouwkavels uit te geven, van zo’n twaalfhonderd vierkante meter per perceel, in de ruimte tussen de Enschedesestraat en de Oude Enschedesestraat. De huidige eigenaar Diepemaat  wil ter plekke zijn tankstation afbreken, mede doordat hij vanwege de aanleg van de nieuwe N18 veel omzet mist. Ook wil Diepemaat de rommelige bedrijfsbebouwing met de bestemming detailhandel slopen, want hij heeft zijn aanvankelijke plan voor de vestiging van een Aldi of Lidl in de panden laten varen.

De grondtoon in de kritiek betreft het toevoegen van agrarische gronden aan de bouwpercelen. De toevoeging van deze agrarische gronden aan zes bouwpercelen zou Diepemaat tussen de twee en half en drie miljoen euro opleveren, met als gevolg maatschappelijke onrust en aantasting van natuur/milieu als ook het cultuurhistorische hoevenlandschap.

Veel bewoners van de Enschedesestraat vrezen de verwoesting van hun woongenot door de bouw van riant landhuizen en het doortrekken van de Leemdijk.

Er klonk in het commissieberaad met insprekers veel kritiek, van omwonenden, van ondernemer Ter Beke die al jaren niks mag met een kleine camping, van zegsman Westendorp van een organisatie voor natuur en milieu, plus – toch opvallend – voormalig wethouder Van Vlaanderen die van mening is dat de instemming op gespannen voet staat met gemeentelijk beleid en dat het gemeentebestuur beter zelf dit type kavels kan aanbieden, bijvoorbeeld in de Wissinkbrink. De huidige wethouder Scholten verwerpt de kritiek van zijn voorganger die destijds hem opvolgde. Van Vlaanderen nóg een verrassing in petto. Hij rekende de raadsleden heel precies voor dat Diepemaat alleen aan woningbouw op zijn eigen grond anderhalf miljoen kan verdienen.

Deel dit nieuws!